Person

Bent Rold Andersen

Kronik
22. juli 2009

Dansk omsorgspleje er et forbillede i Japan - men hvor længe?

Danmark er er i færd med at udhule det, som japanerne kunne lære af ved standardiseringen af ældreomsorgen. Alle mennesker er forskellige, så der findes ikke to mennesker med samme behov
Man skal selv kunne bestemme inden for en vis ramme, hvad man skal hjælpe den ældre med. Hvis den ældre er ked af det og vil snakke med hjemmehjælperen, så er det jo bedst, at hjemmehjælperen gør det i stedet for at gøre rent, som der ellers står i beskrivelsen af tildelt hjælp.  model
4. marts 2000

Afsystematisering

"Samlet set var høringen en opsang til det danske plejesystem, der er alt for fokuseret på de målbare værdier og den fysiske pleje frem for personlig omsorg. Et system, der putter de ældre borgere i forskellige kasser uden at fokusere på, hvad den ældre helt personlig har behov for...
24. januar 2006

Politikerne advaret mod for lempelige reformer

På sigt vil samfundets svageste blive ladt i stikken, hvis politikerne kun gennemfører lempelige reformer af velfærdssamfundet.
17. marts 2006

Økonomer skal ikke være bange for lav ledighed

"Vi kalder dem fortsat for huse herude på RUC," siger økonomiprofessor Jesper Jespersen og peger på de syv-otte grå betonbygninger, som huser RUC-studerende. "De blev bygget for at styrke gruppe- og projektarbejdet, men nu er det jo slut med gruppeeksamen, og det næste bliver vel, at man lukker projektarbejdet ned...
28. marts 2006

Kampen om myterne i velfærdssamfundet

Det største problem for velfærdssamfundet er ikke tilbagetrækningsalder eller efterløn. Det er ifølge professor Jesper Jespersen og forhenværende minister Bent Rold Andersen de 900.000 uden for arbejdsmarkedet
4. juli 2006

Formynderi går ud over storstilet jobindsats

Mindre bureaukrati vil give større gevinst, end de 500 mio. kr. regeringen nu bruger på at få de svageste i job, mener tidligere socialminister. Bureaukrati er et nødvendigt onde, svarer beskæftigelsesministeren
30. marts 2007

Hvor går grænsen?

På et tidspunkt går der inflation i kravene til, hvad de offentlige skuldre skal bære. I moralens navn bliver moralen sat ud af kraft
Læserbrev
21. juli 2007

Industrialiseringen af ældreområdet

Bestiller-udfører-modtager-modellen (BUM) har været debatteret de seneste uger i Information. Synspunkterne spænder fra en kritik af BUM som en unødig bureaukratisering af ældreområdet til, at BUM skaber gennemsigtighed og øger den enkelte borgers retssikkerhed.
18. april 2007

Læserbreve

Læserbreve bragt i dagens Information
Nyhed
1. april 2006

Velfærdsdebat

Bent Rold Andersen og Jesper Jespersen: Velfærdsdebat på vildspor. Tiderne Skifter Velfærdsdebat på vildspor udfolder en glimrende og væsentlig kritik af de præmisser, der har bestemt velfærdsdebatten til kun at handle om tilbagetrækningsalder og finansering; bogen er en fin afsløren af myterne om velfærdssamfundet...

Sider