Person

Bettina Post

FTF er klar til efterlønsreform

Hovedorganisationen FTF er villig til at bakke op om efterlønsreformer, blot det sker som led i en større reform. 'S og SF begår en fejl ved at sige, at der slet ikke kan blive tale om at røre ved efterlønnen,’ lyder det fra socialrådgiverne

En gang til for Bettina Post

Det hjælper ikke narkomanen, den voldsramte kvinde eller den hjemløse at vide, om de ligger over eller under en given fattigdomsgrænse. Vil vi hjælpe de svageste, er der brug for en indsats over for konkrete problemer såsom arbejdsløshed, boligmangel og huller i de sociale netværk

Hvad fik vi ud af fattigdomsåret?

Vi skulle have benyttet lejligheden til at se fattigdommen i øjnene og tage hånd om den. Året er i stedet blevet behandlet som en uvelkommen forstyrrelse i vores regerings arbejde med at påstå, at der ikke findes fattigdom og ulighed i smørhullet Danmark

S-SF-plan skaber øget ulighed

Hvis S-SF kommer til, vil de undlade at regulere overførselsindkomsterne i takt med resten af Danmarks stigende lønninger, og det vil føre til øget ulighed, vurderer socialrådgivere. V og DF anklager oppositionen for hykleri

Regeringen ser bort fra taberstatistikker

Trods ordninger for syge og nedslidte danskere i efterlønsmålgruppen risikerer tusinder alligevel at tabe stort på efterlønsreformen. Ifølge eksperter vil 20-30 procent være uarbejdsdygtige, men kun 10-15 procent vil få en kompenserende ydelse, forklarer finansminister Claus Hjort (V)

Eksperter: Servicereform svækker de svageste

En ny reform af sagsbehandlingen i Danmark møder kritik fra eksperter og opposition. De mener, at reformen kan medføre, at en gruppe af de svageste danskere mister deres sociale ydelser

Inger Støjberg undsiges af sine egne forskere

Virksomhedspraktik gør det ikke alene, siger forskerne bag to rapporter, som beskæftigelsesministeren bygger sin nye aktiveringspolitik på. De svageste ledige har også brug for anden hjælp, og den har jobcentrene ikke råd til at give med de nye besparelser

Gyldne regler for forebyggelse af kriminalitet

Børn og unge, som er kriminelle, opfører sig truende og udøver hærværk og vold, skaber utryghed i skoler, butikscentre og lokalområder. Deres adfærd udgør et stort problem i de såkaldte ghettoer, som vi skal gøre noget ved. Men hvad kan en holdbar løsning være?

Hjælp at hente til en anstændig debat

Debatten om udgifter og besparelser på socialområdet er gået i hårdknude, fordi økonomer og socialfaglige eksperter ikke forstår hinanden. Der er heldigvis hjælp at hente til både en anstændig debat og begavede løsninger i noget så usexet som de handicappolitiske og forvaltningsretlige principper

Kommunerne får kritik for elendig sagsbehandling

Sagsbehandlerne i kommunerne har alt for travlt og tilbyder ikke den vejledning, som borgerne har krav på. Det mener Dansk Socialrådgiverforening. KL og socialministeren afviser kritikken

Sider

Mest læste

  1. Børn og unge, som er kriminelle, opfører sig truende og udøver hærværk og vold, skaber utryghed i skoler, butikscentre og lokalområder. Deres adfærd udgør et stort problem i de såkaldte ghettoer, som vi skal gøre noget ved. Men hvad kan en holdbar løsning være?
  2. Hvordan kan Information vide, at det var soleklart på tidspunktet for beslutningen om anbringelse, at det var i Thors tarv at undlade at anbringe ham?
  3. »Jeg kunne godt tænke mig, at medierne ikke kun dækkede det sociale område gennem brutale enkeltsager. De er ikke retvisende, og de får ofte politikerne til at komme med tiltag, der ikke nødvendigvis giver mening ...«