Person

Bettina Post

Fagforbund: Regeringen forsømmer at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed

Regeringen afviser at oprette et nævn, der skal sikre offentligt ansattes ret til at ytre sig. 'Dybt kritisabelt,' mener de ansattes fagforbund. Flere undersøgelser dokumenterer, at offentligt ansatte ofte ikke tør bruge deres ytringsfrihed, og dermed går vigtig viden om den offentlige sektor tabt

Hvad skal vi med fattigdomsåret?

2010 er 'Europæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse', og det har Danmark naturligvis forpligtet sig til at bidrage til. Men hvordan? Og er der håb for de fattige?

Løkke glemte de fattige

Sociale organisationer raser over, at de fattige og de socialt udstødte ikke er nævnt med et ord i statsministerens 10 mål for et bedre Danmark i 2020

Med større fleksibilitet kunne Lene have bidt sig fast på jobmarkedet

Mange førtids-pensionister er ikke tilfredse med den behandling, de får af arbejdspladsen og kommunen, inden de tildeles førtidspension. De mener, at der ikke bliver gjort nok for, at de kan bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet

Tyndt grundlag for at fjerne børnechecken

Det er svært at opspore de 'massive positive erfaringer', som regeringen gentagne gange har henvist til som argument for at tage børnechecken fra familier med unge uden arbejde eller uddannelse. Regeringen kritiseres derfor nu for at basere forslaget på et for 'spinkelt grundlag'. Bertel Haarder afviser kritikken

Er 'ungeydelsen' en sagsbehandlersanktion?

Der er mange af gode initiativer til, hvordan vi får unge i gang med noget for-nuftigt efter folke-skolen - alligevel vælger rege-ringen et forslag, som end ikke Bertel Haarder kan argumen-tere fornuftigt for

Børnecheck-forslag rammer svage familier hårdt

De familier, som i forvejen kæmper med økonomiske og sociale problemer, bliver de store tabere, hvis regeringen gennemfører sit forslag om at omlægge børnechecken, viser en ny undersøgelse. Omlægningen skal få flere unge i uddannelse, men det bliver næppe resultatet, vurderer eksperter

Udsatte unge overses i ny reform

På trods af, at der var lagt op til at styrke efterværnet for tidligere anbragte unge, er der ingen forbedringer at spore i 'Barnets Reform'. Det mener flere organisationer. De peger på, at der mangler en reformation af finansieringssystemet i kommunerne

De unge skal i gang - også med tvang

De 15-17-årige, der ikke er i uddannelse eller i gang med andre aktiviteter, skal fremover kunne sendes i aktivering. Otte millioner har regeringen sat af til det formål i 2010. Men det beløb kommer man ingen vegne for, mener fagfolk

Lille baby Thor som eksempel

Netop fordi beslutningen om tvangsfjernelse eller ej har så stor betydning, er det imidlertid afgørende, at der ikke kan sættes en finger på det udredningsarbejde og grundlag, som myndighederne træffer afgørelsen ud fra

Sider

Mest læste

  1. Børn og unge, som er kriminelle, opfører sig truende og udøver hærværk og vold, skaber utryghed i skoler, butikscentre og lokalområder. Deres adfærd udgør et stort problem i de såkaldte ghettoer, som vi skal gøre noget ved. Men hvad kan en holdbar løsning være?
  2. Hvordan kan Information vide, at det var soleklart på tidspunktet for beslutningen om anbringelse, at det var i Thors tarv at undlade at anbringe ham?