Person

Bettina Post

Slægtsplejefamilier får ringere hjælp fra kommunerne

Når et barn anbringes hos nær familie, får familien en ringere hjælp fra kommunen, end traditionelle plejefamilier gør, til trods for at slægtsplejefamilierne generelt har færre ressourcer. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)

Plettede straffeattester fastholder unge i kriminalitet

En plet på straffeattesten forringer unges chancer for at få et arbejde betydeligt. Dermed får de unge sværere ved at komme ud af en kriminel løbebane, fastslår eksperter. Nu foreslår Ungdomskommissionen en lempelse af reglerne

Hvad er barnets tarv?

Hvordan kan Information vide, at det var soleklart på tidspunktet for beslutningen om anbringelse, at det var i Thors tarv at undlade at anbringe ham?

Læserne skriver

Debat fra dagens Information

Rekordmange unge anbringes i Danmark

Danske unge ender i højere grad på døgninstitutioner end i vores nordiske nabolande. Forskningen peger ellers på, at institutionsopholdene skader de unge og sender dem længere ned af den sociale rangstige. Vi griber for sent ind, lyder kritikken

Stilhed før storm på landets jobcentre

En længe omdiskuteret reform af jobcentrene er trådt i kraft. Imens stiger ledigheden, social-rådgiverne holder vejret, og fagbevægelsen frygter, at de arbejdsløse bliver det nye systems helt store tabere

Sygemeldte mangler talerør

Noget tyder på, at den effektivisering og opstramning, som har gennemsyret det danske samfund de seneste otte år, virker som en årsag til stigningen af sygemeldinger blandt stressramte

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

For mange dømmes ude af arbejdsmarkedet

Bettina Post, formanden for Dansk Socialrådgiverforening, forsøgte i Information den 10. juni, at 'aflive' tre påståede myter om kommunernes administration af førtidspensionsreglerne. Der var dog større træfsikkerhed hos de svenske angribere i landskampen mod Danmark

Antallet af førtidspensionister er stagneret

Den årelange indsats for at nedbringe antallet af nye førtidspensionister ligner en fiasko. Arbejdsmarkedskommissionen vil have flere med psykiske diagnoser i job igen. En 'ønskedrøm', siger socialrådgiverne

Sider

Mest læste

  1. Børn og unge, som er kriminelle, opfører sig truende og udøver hærværk og vold, skaber utryghed i skoler, butikscentre og lokalområder. Deres adfærd udgør et stort problem i de såkaldte ghettoer, som vi skal gøre noget ved. Men hvad kan en holdbar løsning være?
  2. Hvordan kan Information vide, at det var soleklart på tidspunktet for beslutningen om anbringelse, at det var i Thors tarv at undlade at anbringe ham?
  3. En plet på straffeattesten forringer unges chancer for at få et arbejde betydeligt. Dermed får de unge sværere ved at komme ud af en kriminel løbebane, fastslår eksperter. Nu foreslår Ungdomskommissionen en lempelse af reglerne
  4. »Jeg kunne godt tænke mig, at medierne ikke kun dækkede det sociale område gennem brutale enkeltsager. De er ikke retvisende, og de får ofte politikerne til at komme med tiltag, der ikke nødvendigvis giver mening ...«