Person

Birthe Rønn Hornbech

Kommission: Danmark brød konventioner om statsløse

Statsløsekommissionen konkluderer, at Danmark i perioden 1991 til 2010 har handlet klart i strid med internationale konventioner overfor statsløse – men der er ikke grundlag for at drage Rønn til ansvar

Venstres opgør med konventionerne

Hvor Venstre tidligere har ført en udlændingepolitik, der handlede om at ’skære ind til benet af konventionerne’, vil partiet ifølge lækket papir nu gå skridtet videre og træde ud af de konventioner, der ’fører til uacceptable resultater’

Bagsiden: Bjælken i Rønns øje

Inger Støjberg vil med forslag om forskelsbehandling af udlændinge bryde konventionerne, raser Birthe Rønn Hornbech – øjensynligt uanfægtet af, at hun selv er en af hovedpersonerne i sagen om Integrationsministeriets årelange konventionsbrud, og at hun tidligere selv er kommet med forslag om forskelsbehandling af udlændinge

Departementschef under pres i statsløse-sag

Da tidligere depar-tementschef i Integrationsministeriet Claes Nilas mandag blev afhørt som sidste vidne i Statsløse-kommissionen, antydede udspørgeren flere gange, at hans forklaring om et afgørende møde virkede konstrueret

Da Rønns kontorchef fik en lys idé

En kontorchef i Integrationsministeriet forklarede i går i Statsløsekommissionen, hvordan han var med til at konstruere forklaringer på ulovlighederne i ministeriet, da han skrev med på Birthe Rønns redegørelse

Kommission kalder embedsfolk ind igen

Birthe Rønn Hornbechs tidligere departementschef og ministersekretær skal nu genafhøres af Statsløsekommissionen. Også et nyt vidne, der var medforfatter til en redegørelse for sagen, skal afhøres

Kommission har ret til at se Rønns brev, hvis det handler om statsløse

Ifølge forvaltningsretseksperter afgør indholdet af et muligt brev fra Birthe Rønn til Lars Løkke om statsløsesagen, om Statsløsekommissionen har ret til at se brevet. Hvis det er arbejdsrelateret, hvad meget ifølge eksperterne tyder på, har kommissionen ret til at se det

Mystik om muligt brev fra Rønn til Løkke i statsløsesagen

Omtale af et privat brev fra Birthe Rønn Hornbech til Lars Løkke Rasmussen rejser alvorlige spørgsmål om begges forklaring i Statsløsekommissionen

Rønn: Jeg blev ført bag lyset af embedsmænd

Sidste vidne i Statsløsekommissionen var tidligere integrationsminister Birthe Rønn Hornbech. Hun sagde det stik modsatte af, hvad hun tidligere har sagt til Folketinget og skældte ud på sine embedsmænd

’Vi får kritik af Hans, hvis vi gør det her’

Af frygt for kritik fra Ombudsmanden for langsommelig sagsbehandling valgte Birthe Rønn Hornbech ifølge departementschef Claes Nilas at give instruks om at se bort fra FN-konvention. Det forklarede topembedsmanden under mandagens kommissionsafhøring, hvor han lagde yderligere pres på ministeren, men også selv kom under pres

Sider

Mest læste

  1. Dansk Folkepartis næstformand kritiserer en menighedsrådsformand, fordi han ikke ville 'sørge for, at danske myndigheders afgørelser blev ført ud i livet' - altså hjælpe myndighederne med at få de afviste irakere ud af landet. Men menighedsrådet er simpelthen ikke en del af den danske udlændingeadministration, heller ikke når det handler om ikke-kristne
  2. Den østtyske journalist havde naturligt nok brug for kilde-materialer. Hvad sagde man i Folketinget? Hvad skrev aviserne? Hvad sagde ’manden på gaden’, og hvor lå den danske flåde i øvrigt, og hvor stor var den? Lørdagskronikken Jeg ville nok ikke være trådt frem med historien om min Stasi1)-kontakt fra dengang i 1966-68, hvis vi i dette forår ikke havde været vidner til den spektakulære ’Lenz-sag’...
  3. Det er ikke fra mandlige kolleger, at kvindelige politikere bliver stereotypt og fordomsfuldt beskrevet. Men i medierne at der er frit slag
  4. Det er ikke kun Claus Meyer og den økologiske forbruger, der synes besat af tanken om tilværelsens rene kerne. Islamiske fundamentalister, Hip-hop-stjerner, nazister, Birthe Rønn Hornbech og Coca Cola. Alle gør de på krav på at være ægte. På tværs af alle genrer og kulturer higer det moderne menneske stadig mere efter autenciteten
  5. Politikerne truer igen og igen med at trække Danmark ud af FN’s statsløsekonvention. Men kan vi overhovedet trække os? Og hvilke konsekvenser vil en sådan beslutning i så fald få for Danmarks omdømme og det internationale samarbejde?
  6. Hvem er det, der klarest siger fra i dag? SF’ere? Radikale? Socialdemo-krater? Folk fra Enheds-listen? Nej, det er hæderskvinden Birthe Rønn Hornbech fra Venstre
  7. Lovudkast lægger op til, at politiet skal have større adgang til at trænge ind i private boliger uden dommertilladelse
  8. Efter først at have opfordret Birthe Rønn Hornbech til at rette ind efter FN-konventionen om statsløse og orientere Folketinget blev kontorchef Dorit Hørlyck ifølge sin forklaring i Statsløsekommissionen beordret til at udarbejde en ny indstilling til ministeren med det modsatte indhold