Person

Birthe Rønn Hornbech

’Claes havde altid en udvej’

Med denne uges afhøringer af fhv. departementschef i Integrationsministeriet Claes Nilas og fhv. integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) er Statsløsekommissionen nået til den mest sprængfarlige del af sagen om de statsløse. Kommissionen begynder med departementschefen, der altid havde en løsning parat

Da alarmklokkerne ringede i Integrationsministeriet

Dybt bekymrede embedsmænd forsøgte at få integrationsminister Birthe Rønn Hornbech til at rette ind efter konvention om statsløse. Det forklarede afdelingschef i ministeriet under torsdagens kommissionsafhøring

Chefer gav ordre til afslag, selv om de vidste, de var ulovlige

Selv om souschefen i Indfødsretskontoret i en mail selv senere beskrev forløbet som »en farce«, var hun i foråret 2009 nødt at følge de pålæg, som kom oppefra i ministeriet, selv om det var i modstrid med en FN-konvention

’Som udgangspunkt drager man ikke en ministers beslutning i tvivl’

Birthe Rønn Hornbech besluttede selv at udsætte lovliggørelsen af sagsbehandlingen i Statsløsesagen, sagde embedsmand under fredagens kommissionsafhøring

’En redegørelse, der skulle kunne tåle offentlighedens lys’

Birthe Rønn Hornbechs rolle blev udeladt, da embedsmand skulle skrive en redegørelse om Statsløsesagen. Cheferne i ministeriet rettede løbende i redegørelsen, viste det sig under onsdagens kommissionsafhøring

En hilsen til Rønn

Befolkningens tro på en retfærdig retsstat afhænger af, om vi kan stole på, at embedsmændene er garanter for, at politikerne forvalter deres magt ordentligt og lovgiver lovligt

’Der går jeg ikke ind og siger, at det her er efter min mening ulovligt’

Efter først at have opfordret Birthe Rønn Hornbech til at rette ind efter FN-konventionen om statsløse og orientere Folketinget blev kontorchef Dorit Hørlyck ifølge sin forklaring i Statsløsekommissionen beordret til at udarbejde en ny indstilling til ministeren med det modsatte indhold

Hvem blev ramt?

758 unge, der var født i Danmark, ansøgte om statsborgerskab ved naturalisation i den periode, hvor der mistanke om fejlagtig sagsbehandling. Læs flere af deres historier her

Haarder i vidneskranken

Birthe Rønn Hornbech udpegede Bertel Haarder som medansvarlig for Statsløsesagen. Før onsdagens kommissionsafhøring af Haarder tyder intet dog på, at han bærer skylden for de mest alvorlige fejl i sagen

Begyndte statsløsesagen med strid mellem embedsmænd?

Statsløsekommissionens første afhøringer tyder på, at en personlig uoverensstemmelse mellem to jurister i Integrationsministeriet var med til at sætte gang i den sag, der i 2011 endte med Birthe Rønn Hornbechs afskedigelse

Sider

Mest læste

  1. Den østtyske journalist havde naturligt nok brug for kilde-materialer. Hvad sagde man i Folketinget? Hvad skrev aviserne? Hvad sagde ’manden på gaden’, og hvor lå den danske flåde i øvrigt, og hvor stor var den? Lørdagskronikken Jeg ville nok ikke være trådt frem med historien om min Stasi1)-kontakt fra dengang i 1966-68, hvis vi i dette forår ikke havde været vidner til den spektakulære ’Lenz-sag’...
  2. Dansk Folkepartis næstformand kritiserer en menighedsrådsformand, fordi han ikke ville 'sørge for, at danske myndigheders afgørelser blev ført ud i livet' - altså hjælpe myndighederne med at få de afviste irakere ud af landet. Men menighedsrådet er simpelthen ikke en del af den danske udlændingeadministration, heller ikke når det handler om ikke-kristne
  3. Det er ikke fra mandlige kolleger, at kvindelige politikere bliver stereotypt og fordomsfuldt beskrevet. Men i medierne at der er frit slag
  4. Hvem er det, der klarest siger fra i dag? SF’ere? Radikale? Socialdemo-krater? Folk fra Enheds-listen? Nej, det er hæderskvinden Birthe Rønn Hornbech fra Venstre
  5. Det er ikke kun Claus Meyer og den økologiske forbruger, der synes besat af tanken om tilværelsens rene kerne. Islamiske fundamentalister, Hip-hop-stjerner, nazister, Birthe Rønn Hornbech og Coca Cola. Alle gør de på krav på at være ægte. På tværs af alle genrer og kulturer higer det moderne menneske stadig mere efter autenciteten
  6. Lovudkast lægger op til, at politiet skal have større adgang til at trænge ind i private boliger uden dommertilladelse
  7. Politikerne truer igen og igen med at trække Danmark ud af FN’s statsløsekonvention. Men kan vi overhovedet trække os? Og hvilke konsekvenser vil en sådan beslutning i så fald få for Danmarks omdømme og det internationale samarbejde?
  8. Grundloven er ikke sandfærdig, siger tidligere ombudsmand. Pinligt at menneskerettighederne ikke er med, mener Folketingets tidligere formand. Grundloven fylder 150 år i dag, og arbejdet på en ny må snart begynde FORÆLDET LOV Tager man Danmarks Riges Grundlov for pålydende, må man føle sig hensat til forrige århundrede...