Person

Børge Diderichsen

Artikler
27. april 2001

Jesus i historien

Ebbe Kløvedal Reich giver en nuanceret og klar skildring af de danske Jesusbilleder
3. januar 2001

Universiteter dårligt gearet til fremtiden

Universiteterne fremstår som handlingslammede i den uddannelses-revolution, som presses frem af den ny vidensøkonomi Danske uddannelsesinstitutioner vil i de kommende 10 til 15 år blive tvunget til at gennemgå massive forandringer og i stigende grad blive aktører på et globalt marked af stor betydning for ny vidensøkonomi...
3. januar 2001

Universiteterne prioriterer for lidt

Forskningschefen hos Danmarks førende katalysator i biotek-boomet, drømmer om danske universiteter, der fusionerer på kryds og tværs og tør prioritere mellem fagområder Omstillingsevne Da Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) for nylig afholdt en international konference om Det Visionære Universitet, havde man inviteret repræsentanter fra fire udenlandske universiteter...
21. januar 2000

For få erhvervs-kroner i forskning

Dansk erhvervsliv bidrager for lidt til offentlig forskning sammenlignet med andre OECD-lande. Akademidirektør kritiserer virksom-hederne for at investere kortsigtet Danske virksomheder bidrager langt mindre til den offentlige forskning, end det er tilfældet i andre OECD-lande - også når det gælder den frie og uafhængige grundforskning...
28. august 1999

Ja til private penge til uddannelserne

Med en større opdeling af universiteternes opgaver ser både Dansk Magisterforening og en forskningschef positivt på øget privat finansiering af forskningen 'Udnyttelse af fisk som fødemiddel,' står der uden på en af de mange cigarkasser, hvorfra Forskningsministeriet uddeler penge til forskning med et specifikt formål...
26. august 1999

Dansk discount

Finanslovsfægterierne er i gang igen, og de offentlige institutioner kæmper en brav kamp for at finansminister Lykketofts frygtede grønthøster, skal køre uden om lige netop deres område...
Analyse
22. oktober 1998

Kommercielle universiteter

Målsætningerne med landets universiteter har skiftet kurs siden de i februar blev overflyttet til Forskningsministeriet. Universiteterne bliver i stigende omfang brugt som erhvervspolitisk redskab Forskningsminister Jan Trøjborg (S) ønsker at koble de danske universiteter tættere til erhvervslivet...

Sider

  • 27. april 2001

    Jesus i historien

    Ebbe Kløvedal Reich giver en nuanceret og klar skildring af de danske Jesusbilleder