Person

Carl Madsen

Glistrups masker

Hvordan kan en mand, hvis hele livsanskuelse var anarkistisk og ungdomsoprørsk, nu alliere sig med fremmedhadets skimlede yderfløj? En gåde fylder 75 i dag

LÆSERDEBAT

Hva' så, Nyrup? Gad vide, hvad Poul Nyrup Rasmussen vil gøre den dag, Danmark får en ordentlig en over snudeskaftet med karantæne af de europæiske 'samarbejdspartnere' på grund af Dansk Folkeparti og Pia Kjærsgaards meriter, der ikke er en kæft bedre end Jörg Haider, og som meget vel kan få indflydelse på den næste danske regeringsdannelse? Birk Keller Wesselsgade 10 2200 Kbh...

Gad vide om Pia og Ümit virkelig er et fedt?

Om en indvandrers forsøg på at bekæmpe antiracismen Liberalisme En gymnasielærer har kaldt nogle uvorne elever af fremmed herkomst for abekatte og er blevet kritiseret for fremmedfjendsk optræden...

Krigen om krigen

De seneste måneders hede debat om besættelsestiden handler om, hvordan historien om besættelsestiden skal overleveres i folkemunde Historien "Mit bud er, at man nok skal søge hovedforklaringen på tidens voldsomme interesse for besættelsen i en bredere kontekst - nemlig i det politiske klima efter Murens fald og ideologiernes sammenbrud," skrev historikeren Hans Kirschhoff i kronikken "Besættelsen og den ny moralisme" (Politiken 7...

Dødsstraf er andet end straf

Danmarks retfærdige opgør med besættelsestidens uretfærdighed blev gennemført i en ånd af totalitær og nationalistisk retorik Historisk set Dødsstraffen er noget andet end Straf, det er udslettelse af noget usigelig ækelt...

Arkivloven er en lukningslov

Nu skal udvalgte 'historiefrisører' have arkivadgang Kildemateriale 7. feb. bragte Information en artikel om, at Poul Nyrup Rasmussen vil åbne alle arkiver "for en gruppe historikere"...

Begyndelsen til en avis

Hvordan startede Information? Nye læsere kan begynde her, trofaste læsere får historien genopfrisket med dette - let forkortede - uddrag fra fjerde bind af journalisten og forfatteren Erik Nørgaards erindringer 'Gyldne Tider'...

Brandtale fremfor bekendelse

At venstrefløjen endnu ikke har formået at gennemføre en åben debat om sin fortid, endsige frem-lægge en historisk analyse af almen betydning, interes-serer ikke Ole Lange HISTORIE Den 25...

Larsen, Inf. og CIA

Med en årlang aflytning af de danske kommunister drev CIA og de danske anti-kommunister en kile ind i DKP og drev partiet til sprængning - det nyttige redskab var dagbladet Information En historisk begivenhed, som hverken vi amerikanere eller vores danske venner bør glemme"...

I klarhedens tjeneste

Til forståelsen af vort århundredes kultur- og idéhistorie er Olav Harsløfs mursten om de danske Monde-grupper et uomgængeligt værk NY BOG "Madsens Regnskab godkendes fuldtud...

Sider

Mest læste

  1. Var det en trafikforseelse, der hindrede et seriøst opgør med besættelsestidens værnemagere og landsforrædere? Det kaster ny forskning om en af opgørets hovedpersoner nyt lys over
  2. Glimrende biografi om den kommunistiske sagfører Carl Madsen dokumenterer et modsætningsfyldt liv og lader et par vigtige spørgsmål stå åbne
  3. Arne Hardis overholder gudskelov ikke sin egen præmis om kun at skrive om Hans Scherfig som privatperson, når det har betydning for forståelsen af ham som offentlig person
  4. Med en årlang aflytning af de danske kommunister drev CIA og de danske anti-kommunister en kile ind i DKP og drev partiet til sprængning - det nyttige redskab var dagbladet Information En historisk begivenhed, som hverken vi amerikanere eller vores danske venner bør glemme"...
  5. Hundredårsdagen for fødslen af denne forfatter med hans fantastiske mimen af det borgerlige samfund, der har lært at elske ham på tværs igennem hans stærke troldbriller, vækker lysten til atter at lytte til Hans Scherfigs tørre, lumsk fortrolige stemme
  6. Poeten Johannes L. Madsen fylder heldigvis mest i pragtudgaven af den tidligt afdøde forfatters værk