Person

Charlotte Dyremose

Burkakrigen breder sig i VKO

Burkasagen er ikke længere et spørgsmål om den muslimske hovedbeklædning. Sagen har fjernet sløret for historisk uenighed bag VKO-flertallets mure

En burkakommission?

I den række af indgreb i personlig frihed, som alle sammen er begrundet i andre og fine hensyn, er forbud mod en bestemt type klædedragt kronen på værket

Strid om folkeskolen

Partierne lægger an til ny debat om folkeskolen. De Radikale vil gøre op med 'den sorte skole', Socialdemokraterne vil have helhedsskole, mens De Konservative vil have holdundervisning

Lige muligheder kræver ulige behandling

Hvorfor er Janteloven er afskaffet i fodbold, men ikke i matematik? I fodbold må man godt dyrke talenterne. Det skal vi naturligvis også i folkeskolen

Elever uvidende om menneskerettigheder

Halvdelen af danske folkeskoleelever kender ikke til FN's menneske-rettigheder. Derfor opfordrer Amnesty International regeringen til at sætte rettighederne på skoleskemaet

Tørklædelov splitter partier på tværs

Folketinget førstebehandlede i går et forbud mod religiøse symboler i retssale. Den konservative Charlotte Dyremose går imod partilinjen: 'Forslaget er på kant med ånden i ytrings- og religionsfriheden', lyder det

Danske politikere siger nej til friskoler som forretning

Friskoler skal ikke gøres til en god forretning, lyder det fra Christianborg. Et flertal er klar til at nedlægge veto, hvis EU presser på for ny lovgivning

Flertal udenom Bertel H. vil ændre folkeskoleloven

Folkeskoleloven skal ændres, så kommunerne følger en faglig indstilling fra skolepsykologerne, for at børn med særlige behov, får den specialundervisning, de har lovkrav på. Det mener et flertal uden om undervisningsministeren

Dansk Erhverv kritiserer fordeling af forskningsmidler

De konservative mener, at man bliver nødt til at tænke på erhvervslivets behov, når man fordeler globaliseringspuljen. I Dansk Erhverv mener man imidlertid, at regeringens forslag om kun at lade universiteterne bestemme over ti procent af midlerne er 'alt for vidtgående'

Flere elever har brug for special-undervisning

Stadig flere elever har behov for specialunder-visning, og udgifterne til området stiger. Det skyldes grundlæggende problemer i folkeskolen, mener både politikere og lærere

Sider