Person

Charlotte Dyremose

Dommere skal være neutrale

At formulere et krav til dommeres dresscode vil være en falsk sikkerhed, der som en afgørende bivirkning udelukker nogle muslimske kvinder fra en meget vigtig samfundsposition

Med Gud på Folketingets talerstol

Den rette tro. Pia Kjærsgaard gør det, Connie Hedegaard gør det, Birthe Rønn Hornbech, Tony Blair og George Bush gør det. De skilter med deres tro og fortæller om, hvordan den bibringer dem næstekærlighed og barmhjertighed og ordentlig moral. Det er blevet helt legitimt for politikere - i hvert fald så længe den er baseret på kristendommen

Dommerne skal fremstå neutrale

Hensynet til den anklagedes religionsfrihed vejer tungere end hensynet til dommerens religionsfrihed, fordi den anklagede kun optræder som sig selv, mens dommeren repræsenterer statsapparatet

Dyremoses enegang

Det er jo altid spændende og interessant, når et medlem vil gå imod sit parti, idet det minder os om, hvad der står i Danmarks Riges Grundlov: At Folketingets medlemmer alene er bundet ved deres overbevisning

Bendtsen beder Dyremose rette ind

Blot en dag efter, at Charlotte Dyremose blev valgt ind i den konservative folketingsgruppes inderkreds som ny gruppesekretær, går hun imod regeringens forbud mod tørklæder i domstole

Brogede fronter i værdidebatten

Grundlovsdagen afrundede den politiske forårssæson med en demonstration af den nye brede brogede frontdannelse i værdidebatten

Socialforsknings-instituttet i pengenød

Over otte år har Socialforskningsinstituttet mistet 33 procent af deres basisbevilling til forskning - grunden er, at de ikke er fusioneret med et universitet og derfor ikke får del i globaliseringsmidlerne. Flere politikere vil nu kigge nærmere på fordelingsnøglen

Brugerbetaling på uddannelse skal undersøges

Et enigt videnskabsudvalg vedtog i går en beretning imod brugerbetaling på uddannelse. Udvalget opfordrer samtidig regeringen til at undersøge om lovgivningen er klar nok

Kæmpeklasser i gymnasiet efter sommerferien

Klassestørrelsen i 1. g vil i kølvandet på regeringsbesparelser mange steder ryge over 30 elever. Det er pædagogisk uholdbart især for socialt udsatte elever, mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Kritik af K's sang-kanon

Mens de konservative vil have en officiel sangbog for folkeskolen, har skolerne store problemer med at leve op til kravene for musikundervisningen. Flere kritiserer forslaget - og SF vil have undervis-ningsministeren i samråd

Sider

Mest læste

  1. Hvis en kommende skattereform skal have bred opbakning, kræver det skattelettelser til de lavestlønnede, fastslår flere partier
  2. Burkasagen er ikke længere et spørgsmål om den muslimske hovedbeklædning. Sagen har fjernet sløret for historisk uenighed bag VKO-flertallets mure