Person

Christen Sørensen

Universiteter er for ringe

De danske universiteter er en hjerneblender, der rører de kloge og de dumme sammen til én og samme fars. Privatiser universiteterne, foreslår formand for tænketank

Momsforhøjelse kan bremse husprisers himmelflugt

Hvis huspriserne fortsætter med at stige, bør regeringen seriøst overveje at forhøje momsen på boligbyggeri. Det vil nemlig reducere efterspørgslen og dermed lette presset på bygge- og boligmarkedet...

Forskere: Politikere misbruger PISA

Flere forskere advarer politikerne mod at forme folkeskolen på baggrund af den internationale PISA-undersøgelse. 'Sæt jer ned og analyser resultaterne', lød opfordringen på PISA-høring

Skoletest er på vej væk i Norge

Vi må finde et bedre instrument end test, mener ny norsk minister. Indførelsen af danske test skyldes svigt fra ministeriet, mener dansk professor

Kritik af universitetsrektor

Det er en overtrædelse af universitetsloven, når rektor for Syddansk Universitet vil bremse professors kritik af navngivne kollegaers forskning. Det fastslår ombudsmanden

Ytringsfrihed for universitetsansatte

Jeg har Ombudsmandens ord for, at jeg må udtale mig frit som universitetsprofessor. Videnskabsministeriet har holdt hånden over rektoren på SDU og har dermed også fået to næser af Ombudsmanden. Sagsbehandlingen i ministeriet er efter min opfattelse ensidig og sammenspist

Fogh, vi har et problem, men vi kender ikke størrelsen

Vores sociale sikkerhedsnet er truet af et stigende antal seniorer. Men størrelsen af truslen skændes fagfolk indædt om, og nogle advarer mod at tro på Velfærdskommissionens slutrapport

Ubegavet dansk satsning på 'burgerforskning'

En række fremtrædende professorer advarer i utvetydige vendinger regeringen mod forskellige dele af regeringens forskningsstrategi, viser en rundringning, Information har foretaget

Når professorerne slås

Med henvisning til to ansættelsessager, som den nuværende økonomiske vismand, professor Jan Rose Skaksen, har været involveret i på SDU, har professor Christen Sørensen forladt sin post i Det Økonomiske Råd. Information opruller her sagen baseret på personlige brevvekslinger

'Uni som socialanstalt?'

For professor Christen Sørensen handler de to ansættelsessager, der har ført hans udtræden af Det Økonomiske Råd, om moral og akademisk anstændighed. Overvismand Peter Birch Sørensen mener noget andet

Sider

Mest læste

  1. Der må gøres op med den ’enarmede’ tilgang, som præger den økonomiske debat i Danmark. Et eksempel er den larmende tavshed om muligheden for at opskrive kronens værdi
  2. Det friske pust udeblev Helle Ib demonstrerer den 25.november, at Dansk Folkeparti har alvorlige problemer med at få synspunkter og sprogbrug til at harmonere med billedet af et seriøst og stuerent midterparti...
  3. De økonomiske vismænd egner sig ikke til at kritisere den førte økonomiske politik og skal skiftes ud. Institutionens troværdighed er truet af mangel på kritisk rygrad, lyder det fra tidligere overvismand
  4. Mogens Lykketoft har en pointe, når han kritiserer den nuværende regerings økonomiske politik og Finansministeriets regnemetoder. Det mener to professorer i økonomi
  5. Det er blevet stadig sværere at forudsige økonomiens udvikling, siger flere økonomer. Og jo længere frem man ser, desto mere antager det karakter af rent gætværk. En enkelt er uenig: De kortsigtede konjunkturer er uforudsigelige, men på lang sigt har vi rimeligt styr på
  6. De lavthængende frugter er plukket, vi kan ikke løbe stærkere, og evnen til produktivitetsstigninger falder med skiftet fra landbrugs- og industri- til servicesamfund, påpeger flere økonomer. Andre mener, der stadig er meget at hente ved at flytte fokus fra arbejds- til ressourceproduktivitet