Person

Claus Bryld

'Under hagekors og Dannebrog'

Første omfattende - og fremragende - historiske fremstilling af danskere i tysk militærtjeneste under krigen NY BOG Mere end 50 år skulle der gå, inden en både bred og dybtgående historisk undersøgelse af de ultimative landsforrædere under den tyske besættelse af Danmark 1940-45 forelå...

Heksejagt og selvopgør

Højrefløjens modoffensiv i PET-sagen slører det væsentlige: Er Danmark en bananrepublik? SELVKRITIK Regeringen og højrefløjen er på spanden i PET/FE-sagen. Så meget skidt har medierne hentet frem om ulovlig overvågning og registrering af lovlig politisk virksomhed og indbrud hos lovlige organisationer, at det lugter ilde...

Myterne martrer venstrefløjen

Historien er blevet et politisk våben i den seneste strøm af PET-afsløringer og beskyldninger mellem de politiske fløje - og der er skabt en masse myter om 60'erne og 70'erne undervejs...

Her er London...

Første fremstilling på grundlag af de nyåbnede engelske arkiver bekræfter og uddyber myteopgøret om modstandsbevægelsen Ny bog Hidtil har bedømmelsen af den danske modstandsbevægelses indsats under tyskernes besættelse af Danmark 1940-45 været næsten udelukkende henvist til danske kilder og kvalificerede gætterier om de engelske...

Danske mænd

'Fra Mellemkrigstid til Efterkrigstid' er en tung, men læseværdig bog HISTORIE Vi var der også, hedder en bog fra 1995, skrevet af 26 kvinder. Den handler om kvinder i Danmark under besættelsen...

Et bredt mandat og lukkede døre

Både politiets og militærets efterretningstjenester hører hjemme i en grundig undersøgelse - sådan var det i hvert fald i Norge, mener to medlemmer af Lund-kommisjonen lund-kommisjonen Et bredt mandat, der omfatter både politiets og militærets efterretningstjenester, og en bredt sammensat kommission, hvor også efterretningstjenesternes kritikere bliver repræsenteret...

Svar til Bryld og Warring

Historikerne Claus Bryld og Anette Warring reagerer i Information den 17. september kraftigt på den antagelse, at Apropos'et til Svend Grundtvigs Historisk Set mandag den 14. september lader Bryld og Warring beskylde danskerne for at være skabs-nazister frem til krigens vendepunkt i 1943...

Modstands-kampen igen

Det er sandt, at den danske befolkning først blev vakt for friheden efter den 29. august 1943. Men så opstod der også en reel modstandsvilje, og selv for den mere passive del var det ikke uden risiko De to historikere Anette Warring og Claus Bryld har i deres bog Besættelsestiden som kollektiv erindring og i en kronik i Information lørdag den 15 august anfægtet myten om modstandskampens opbakning i befolkningen under den tyske besættelse fra 1940-45...

K'NYT

Arkitektur på Louisiana *Kunstmuseet Louisiana i Nordsjælland sætter fra november fokus på arkitektur med udstillingsrækken Arkitekturens værksteder. Udstillingsserien indledes med den amerikanske arkitekt Frank O...

Opgør med løgnere og nathuer

Absurd hvis et opgør med besættelsestidens myter ender som et angreb på den egentlige modstandsbevægelse FRIE ord I mange europæiske lande er der stadig store diskussioner om, hvad det egentlig var, der skete under Den Anden Verdenskrig...

Sider

Mest læste

  1. Hippiebevægelsen var ifølge forfatter Peter Øvig Knudsens nye bog grunden til, at alt fra familieliv og sexvaner, til pædagogik og musik gennemgik en revolution i 60'- og 70'erne. Men Thy-lejren og flower power-bevægelsen var snarere en eksotisk konsekvens af forandringerne og betød i sig selv ikke det store, lyder det fra historikere
  2. I et Vesten i kulturelt og politisk opbrud vokser konservative tanker frem, som moderniteten ellers for længst havde tilsidesat. Men hvad er konservatisme egentlig? Den første bog på dansk om konservatismens grundlægger, Edmund Burke, kvalificerer debatten
  3. Hvordan udviklede RUC sig fra 'marxistisk missionsskole' i 1970'erne til erhvervslivets darling i 80'erne og 90'erne? Det har historikeren Else Hansen skrevet en omstridt afhandling om RUC's udvikling fra 'marxistisk missionskole' til erhvervslivets favorit i 80'erne og 90'erne skete ikke ved dramatiske brud, kritiske selvopgør eller dramatiske personudskiftninger...
  4. Danske kvinders intime samkvem med værnemagtsoldater under Besættelsen blev opfattet som en seksuel provokation. Det fyldte mere end den sikkerhedsrisiko, de udgjorde
  5. Invasionen af Tjekkoslovakiet den 21. august 1968 betød ikke blot en knægtelse af tjekkoslovakkernes bestræbelser efter mere demokrati. Også for den danske venstrefløj fik soldaternes indmarch langvarig betydning
  6. Interview med forfatteren Tage Skou-Hansen. Uddrag fra bogen 'Hånden over Ole'
  7. Den dogmatiske venstrefløj blev opfundet af de kulturradikale i 60'erne og har præget fløjen lige siden. Opgøret er på vej, og koderne for, hvad der er god skik på venstrefløjen er under opløsning. Villy Søvndal bærer faklen, men hvor løber han hen med den? Der er blæst til kulturkamp på venstrefløjen
  8. Europas historie begyndte ikke med Edinburgh-forliget. Somme tider fristes man til at indskyde sådan en lille elementær konstatering i den danske Europa-debat. Hermed være sagt, at den politiske debat i Danmark, ikke bare om Europa og hvad dertil hører, men også den dansk-danske debat forekommer underernæret med historie...