Person

Czeslaw Milosz

Baggrund
23. december 2017

Polen: Engang frihedens bannerfører. I dag tolerancens fjende

For første gang i EU’s historie bruger Kommissionen sit tungeste våben imod et EU-medlemsland. Hvor ironisk, at det lige netop er Polen – i sin tid et foregangsland i opbygningen af retsstater efter sejren over kommunismen – der i dag er ved at afvikle retsstaten
Den polske regering var længe om at lægge afstand til opmarchen af højreradikale, der samlede sig i Warszawas gader i anledning af den polske uafhængighedsdag den 11. november.
Baggrund
4. februar 2017

Måske har litteraturen svaret: Litterært pensum til værn mod Trumps newspeak

Trump indvarsler en ny æra for USA og verden. Med sit aggressive sprog, fuld af gentagelser, overflødige ord og faste udtryk og ikke mindst alternative sandheder er han i gang med at ændre sproget. Selv når medier og politiske modstandere ironisk forsøger at vende Trumps idiomer på hovedet, kommer de til at absorbere dem. Så hvordan finder man frem til et modstandens sprog?
Trump indvarsler en ny æra for USA og verden. Med sit aggressive sprog, fuld af gentagelser, overflødige ord og faste udtryk og ikke mindst alternative sandheder er han i gang med at ændre sproget. Selv når medier og politiske modstandere ironisk forsøger at vende Trumps idiomer på hovedet, kommer de til at absorbere dem. Så hvordan finder man frem til et modstandens sprog?
6. september 2007

Når forfattere engagerer sig

Danske forfattere er ideologisk groet fast i en kulturel konsensus med rødder i 1960'erne
8. september 2005

Europa i Solidaritetens tegn

'Alle opnåede, hvad de ønskede sig allermest, men ingen er tilfredse', mener den polske redaktør Adam Michnik - et kvart århundrede efter den polske fagbevægelse, Solidaritet, banede vej for kommunismens og Murens fald
5. oktober 2005

En kanon er i bedste fald musik

Og hvad kan litterær musik bruges til?
7. januar 2006

Gamle nyheder

Som om han selv havde sagt det Broby-Johansen har grund til at være fornøjet i disse dage. Ikke blot er hans noget omstridte bog Krop og Klæ'r, hvor han hævder, at tøj er en uting, blevet straalende modtaget i vore nabolande, nu har han ogsa faaet støtte paa et sted, hvor han maaske mindst havde ventet det...
16. september 2004

En anti-semitisme uden jøder

Mange polakker vil i dag sige, at det selvfølgelig ikke var okay med Holocaust. For herefter at forklare, hvor svært det var med så mange jøder. De fylder meget i polsk bevidsthed, skønt der stort set ikke er flere tilbage
Anmeldelse
24. august 2004

Dovenskabens pris

Sven Holms essayistiske stykker er bedst, hvor han skriver på tilegnet indsigt
Nyhed
19. august 2004

Gode ånders tvivlsomme redskab

Czeslaw Milosz’ metode, en praktiseret dialektik, fastholdt en tro på bevægeligheden
Nyhed
19. august 2004

Skabt til at være digter og intet mere

Der er noget usømmeligt ved poesiens væsen, digteren er en tumleplads for dæmoner, der regerer ham, som var de hjemme, og de taler utallige sprog

Sider