Person

Dennis Kristensen

Glæden ved aldrig at være i politisk flertal

Han ved, det lyder hult fra formandskontoret på Stauningsplads i København, men han siger det nu alligevel: "Jeg kan godt savne mit portørjob. Måske ikke så meget jobbet, men de 120 kolleger...

S-bagland opfordrer til ro

Det socialdemokratiske bagland og fagbevægelsen opfordrer til ro i partiet og opbakning til ledelsen. Ekspert til Helle Thorning: Slå igen

Løftebrud

Regeringen Fogh har præsteret en succes: Det er åbenbart lykkedes at overbevise befolkningen om, at politikere er bedragere. Som Venstres politiske ordfører siger: "Fleksible skatter betyder højere skatter...

Fagforbund: Vi kan godt både rose og rise Fogh

Forbundsformand ser ingen problemer i at skælde ud på Fogh under demonstration i morgen og samtidig rose ham i dag

Ufaglærte oplever mindst vækst i levealder

Forringelse af efterlønnen vil få kraftig social slagside. Ny forskning viser, at levealderen for ufaglærte vokser meget lidt - i modsætning til de højtuddannede, der får flere leveår

Vitaminer til velfærdsforhandlingerne

Arbejdsmarkedets parter og regeringen må forpligte sig helt konkret gennem lovgivning, overenskomster og i hverdagen på arbejdspladserne, så de ældre bliver længere på arbejdsmarkedet

KL-aftale resulterer i mere udlicitering

Kodeordet for den ny KL- aftale er mere konkurrence

'Vi sætter mennesket over systemet'

Unge demonstranter smider Fogh-regeringens slagord tilbage

Ikke nok at rengøringsassistenten har anden etnisk baggrund

Det kniber stadig voldsomt med den etniske ligestilling på det danske arbejdsmarked. I langt de fleste brancher er der for få ansatte med etnisk minoritetsbaggrund. Ansatte med anden etnisk baggrund end dansk bliver gang på gang udsat for forskelsbehandling fra brugere og kolleger - og deres job er ofte koncentreret i lavtlønsområdet

Papir-tyranni

Først var det de ansatte på universiteterne, så pædagogerne, gymnasielærerne og folkeskolelærerne. Og nu er det de kommunalt ansatte hjemmehjælpere, der vånder sig under de voksende papirmængder. Der skal kontrolleres, måles, evalueres og benchmarkes i den offentlige sektor, og en ny undersøgelse fra fagforbundet FOA - offentliggjort i går - viser, at halvdelen af forbundets medlemmer mener, at der bliver registreret og målt for meget. Paradoksalt nok er de nye styringsinstrumenter en form for gammeldags mekanisering af de offentlige serviceydelser. I virkeligheden genopliver regeringen nogle ledelsesformer, som man for længst har forladt i den industrielle sektor. Her er det ord som selvstyrende grupper, selvledelse og større ansvar til den enkelte, der anses for at være produktivitetsfremmende.

Sider

Mest læste

  1. Fagbevægelsen har ikke gjort nok for at bekæmpe konkurrencestaten, siger FOA’s tidligere formand Dennis Kristensen. Men han ser konturerne af et velfærdsoprør tegne sig, og i det finder han håb for konkurrencestatens endeligt
  2. De 20 forbund i LO er enige om at støtte fornyelseskuren, der vedtages lørdag
  3. Det er arbejdernes kampdag, og de røde faner bliver hejst landet over. Men i dag er det ikke længere blot socialistiske plakater og røde faner, som kan sige noget om vores arbejderkultur. Information har besøgt Arbejdermuseet, der indsamler materiale om nutidens arbejderbevægelse – for eksempel bannere fra klimademonstrationer og vidnesbyrd fra DJØF’ere
  4. Enhedslisten har lagt en plan for, hvordan danskernes arbejdstid kan sættes ned til 30 timer om ugen. Men kan det fungere? Vi har spurgt FOA-formand Dennis Kristensen, murer og socialdemokrat Mattias Tesfaye og CEPOS-direktør Martin Ågerup
  5. De sidste 40 år har fagforbundene selv været med til at fastfryse lønforskellen mellem mande- og kvindefag. Det afdækker en ny rapport. Hver gang kvindefagene har forsøgt at fjerne uligheden, er de blevet banket på plads af mandefagene
  6. På Tune Skole er lærerne stadig vrede efter lærerkonflikten i 2013. Ikke på grund af de nye arbejdstidsregler eller den efterfølgende reform. Faktisk fungerer arbejdet bedre nu end før 2013. De er vrede over måden, de blev behandlet på under konflikten
  7. 1. maj kom til at stå i et lidt særligt lys for lærerne, som trods musketered og solidaritet fra resten af fagbevægelsen alligevel endte uden en arbejdstidsaftale under de netop overståede OK18-forhandlinger. Blandt lærerkollegerne fra Sortedamskolen var der både skuffelse og forståelse at spore over forløbet
  8. I årevis har fagbevægelsen satset på forsikringer og karrierevejledning, men det var ved at finde tilbage til rødderne, at den gjorde et comeback uden sidestykke. God gammeldags solidaritet viste sig at være ekstremt effektivt