Person

Dennis Kristensen

Tørklæde kan koste kontanthjælp

Muslimske kvinder kan ikke undslå sig at tage et arbejde med henvisning til, at arbejdsgiveren har et forbud mod tørklæder

Hver tredje kommune ser stort på ligeløn

Kommunerne undlader ifølge en ny undersøgelse at lave kønsopdelte lønstatistikker, selv om både loven og ministeren siger, at de skal. Ulovligt og bekymrende, mener FOA og en ligeløns-ekspert, mens KL-formand, Erik Fabrin, ikke se kan se problemet

Fagforeninger: Uropakke er et angreb på vores rettigheder

En række fagforeninger frygter, at regeringens uropakke kan ramme arbejdstagere, der laver blokade eller demonstrerer som led i en konflikt. De opfordrer politikerne til at præcisere de nye regler

Frit valg af hjemmehjælp koster kommuner dyrt

Flere ældre vælger privat hjemmehjælp, men det frie valg koster kommunerne dyrt. Kritikere kalder ordningen for erhvervsstøtte og borgerlig ideologi, fordi det frie valg reelt betyder, at der er råd til færre timers hjemmepleje til de ældre

Organisationer går i kødet på ligestillingsnævn

En række organisationer kritiserer, at det nye Ligebehandlingsnævn fra begyndelsen har fået amputeret sine handlemuligheder og ikke af egen drift må tage diskriminationssager op. De radikale kræver lovændring

Offentligt ansatte til statsministeren: Du er virkelighedsfjern

En række repræsentanter for de offentligt ansatte retter nu stærk kritik mod statsministeren, som mener, at den offentlige sektor lider af et imageproblem. Forsimplet, banalt og en dårlig undskyldning, lyder det fra de store fagforbund

Fagforeninger frygter udstødelse af usunde

Fokus på sundhed og forebyggelse kan kamme over og føre til udstødelse af overvægtige, rygere og andre usunde, frygter en række fagforeninger. Danskerne er til gengæld overraskende åbne over for flere forbud og påbud, siger ekspert

En håndsrækning til ministeren

Ligestillingsminister Karen Jespersen fremlægger i dag en perspektiv- og handlingsplan for ligestilling frem til år 2015. Regeringen vil reducere forskellen mellem mænds og kvinders livsindkomst, skriver hun. Men i praksis gør den det modsatte. Her er talen, som ministeren burde holde den

Begår Pia klasseforræderi?

Eller er skatteforliget bare endnu en grådighedsreform som så mangen før? - Dog, glem ikke fredagens kosmiske vidunder ...

Dansk Folkeparti slipper måske af sted med at give til de rige

Fagbevægelsen presser DF, og beder dem overholde løftet om en mere social skattereform. LO mener det er en rigmands- og rødvinsreform, der forhandles på plads. Men DF kan slippe af sted med lidt af hvert, for deres vælgere loves altid et pengebeløb, lyder vurderingen fra valgforskere

Sider

Mest læste

  1. De sidste 40 år har fagforbundene selv været med til at fastfryse lønforskellen mellem mande- og kvindefag. Det afdækker en ny rapport. Hver gang kvindefagene har forsøgt at fjerne uligheden, er de blevet banket på plads af mandefagene
  2. Enhedslisten har lagt en plan for, hvordan danskernes arbejdstid kan sættes ned til 30 timer om ugen. Men kan det fungere? Vi har spurgt FOA-formand Dennis Kristensen, murer og socialdemokrat Mattias Tesfaye og CEPOS-direktør Martin Ågerup
  3. Fagbevægelsen har ikke gjort nok for at bekæmpe konkurrencestaten, siger FOA’s tidligere formand Dennis Kristensen. Men han ser konturerne af et velfærdsoprør tegne sig, og i det finder han håb for konkurrencestatens endeligt
  4. De 20 forbund i LO er enige om at støtte fornyelseskuren, der vedtages lørdag
  5. Det er arbejdernes kampdag, og de røde faner bliver hejst landet over. Men i dag er det ikke længere blot socialistiske plakater og røde faner, som kan sige noget om vores arbejderkultur. Information har besøgt Arbejdermuseet, der indsamler materiale om nutidens arbejderbevægelse – for eksempel bannere fra klimademonstrationer og vidnesbyrd fra DJØF’ere
  6. På Tune Skole er lærerne stadig vrede efter lærerkonflikten i 2013. Ikke på grund af de nye arbejdstidsregler eller den efterfølgende reform. Faktisk fungerer arbejdet bedre nu end før 2013. De er vrede over måden, de blev behandlet på under konflikten
  7. Musketereden i OK18 er smuldret, og en splittelse tegner sig mellem kortuddannede lavtlønsgrupper og de længere uddannede sygeplejersker og akademikere. Også i den nye hovedorganisation er LO-forbund og offentligt ansatte i FTF splittede. Til gengæld er der åbnet op for flere delaftaler
  8. 1. maj kom til at stå i et lidt særligt lys for lærerne, som trods musketered og solidaritet fra resten af fagbevægelsen alligevel endte uden en arbejdstidsaftale under de netop overståede OK18-forhandlinger. Blandt lærerkollegerne fra Sortedamskolen var der både skuffelse og forståelse at spore over forløbet