Person

Desmond Tutu

Velplaceret fredspris

Prisen gives til den som har gjort mest eller bedst for broderskabet mellem nationerne, for afskaffelse eller nedskæring af hære eller for at fremme eller afholde fredskongresser...

Sandhedens lys

Gode mennesker har haft tårer i øjnene de seneste dage. I London led håbet om en ny juridisk verdensorden tilsyneladende skibbrud, da den britiske landsret erklærede fængslingen af Pinochet ulovlig, fordi han som statsoverhovede er immun for retsforfølgelse for ugerninger i sin regenttid...

San Suu Kyi 60 år

Aung San Suu Kyis 60 års fødselsdag blev i går fejret verden over og markeret med krav om hendes løsladelse

Vi må sige fra

Præster har i særlig grad en forpligtelse over for de svage og værgeløse. Derfor er det præsternes opgave at inddrage det politiske i prædikenen, hvis den politiske virkelighed bliver umenneskelig. Det mener sognepræst i Kongens Lyngby Leif Bork Hansen, der er kendt for at gemme flygtninge, og som har sat sin underskrift på Præsteinitiativets protest mod regeringens indvandrerpolitik

At træde i skranken for sandhed og ret

Jens Rohde er trådt ud af folkekirken, fordi et større antal præster har tilladt sig at blande religion og politik sammen, og han vil have kirke og stat adskilt. Ja, det sidste for mig gerne: Som unitar er jeg ikke - og har aldrig været - medlem af folkekirken; det må man nemlig ikke være ifølge en gammel højesteretsdom...

Nothing to come after

Når kritik udlægges som had, er det på tide at finde nødbremsen

Rønn og Tutu

Respekt for andres religion handler om dannelse. Det siger Birthe Rønn Hornbech i sidste onsdags Information. Men man kan ikke lovgive omkring det, siger hun. Det er et spørgsmål om, hvordan man omgås andre mennesker...

Forsoning og tilgivelse

Man kan endelig se den religiøse tematisering af forsoningen og tilgivelsen som en mulig inspiration for det politiske arbejde, som i højere grad end det religiøse må fokusere på fællesskabet

Slemme Günter og artige Søren

Hvad skal man snart sige, kære læser? Er Günther Grass nazist? Som teenager gjorde han tjeneste i Waffen-SS, endda frivilligt, og han har først bekvemmet sig til at fortælle om det nu, 60 år efter...

Ikonografering til kakkelbordet

Mandela-bibel: Gid den snart kommer i supermarkedet

Sider