Person

Erasmus Mundus

5. november 2007

Rektor: Universiteternes brugerbetaling ulovlig

Danske studerende på internationale uddannelser betaler op til 44.000 kroner i undervisnings-afgift, men det er ulovligt, siger rektor. Det mener Helge Sander ikke
18. maj 2005

Dansk lov forsinker internationale grader

De fleste lande i Bologna-processen er gået helt væk fra gamle latinske kandidatgrader og har indført mastergrader efter angelsaksisk forbillede. Men i Danmark holder loven stadig fast i gamle grader og hindringer
7. juni 2005

Et langt dansk forhindringsløb

Det er en myte, at Danmark er et globalt orienteret land, og de højere læreanstalter støder på en række forhindringer, når de vil udenfor nationalstatens grænser, mener Hans-Henrik Holm fra Journalisthøjskolen, som havde svært ved at få anerkendt en ny masteruddannelse
1. september 2006

Udenlandske studerende utilfredse med Danmark

En undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at mange udenlandske studerende ikke føler sig velkomne i Danmark
9. september 2006

LÆSERBREVE

Vi spænder ben for os selv EU satser i stor stil på at gøre Europa til et attraktivt område for uddannelse. I unionens budget for 2006 er mere end 5,3 milliarder kroner afsat til uddannelse, og tallet vil være endnu større til næste år...

Sider