Person

Erik Aalbæk Jensen

Manden på risten

Jette A. Kaarsbøl har skrevet en flot, men gennemført traditionel ’toer’ om det at komme i trit med virkeligheden og finde ind til den, man egentlig er

Hvem ejer egentlig et kunstværk?

Når litteraturhistorien kræver sin ret, sker det ofte på bekostning af forfatterens vilje

Et godt og nødvendigt erhverv

Lars Frosts bekræfter med sin nye roman 'Ubevidst rødgang', at han er en fremragende forfatter, som gør os klogere på, hvad der foregår inde i os

Ålens vandring

I sin nye bog Film skal ses i biografen har Ole Michelsen et vittigt afsnit om sin pure ungdomstid som assistent for den store franske instruktør Jean-Pierre Meville. Denne herre var sin egen producent og havde rundhåndet lovet den grønne journalist fuld løn...

Bøger efter behov

Books on Demand. Bogtryk efter behov. Den nye måde at udgive bøger på gør det muligt at publicere værker, der ellers ville have svært ved at udkomme på etablerede forlag - f.eks. 50'ernes ufortjent glemte danske litteratur

Historiens vingesus

Var det metaltræthed eller pilotfejl, der lå bag de uforklarlige styrt med jagerbomberen F-84 Thunder Jet i ’Krønikens’ første årti

Du er nok hjemme nu?

Bent Vinn Nielsens burleske hjemstavnsroman får ambivalensen og smerten med, trods sin ironiske tone

Han spiller en rolle

Zentropas adm. direktør er i dag producent for den – økonomisk trængte – mediekoncern, han tidligere blot spillede, at han var chef for

Midt i en isme-tid

Er rubriceringen af forfatterskaber og værker i ismer virkelig litteraturhistorieskrivningens hjertesag. Det synes redaktøren af ’Danske digtere’, Anne-Marie Mai åbenbart

Det brede register

Hans Lyngby Jepsen har taget en nøgtern, rolig afsked med læserne, fjenderne, den gode jordiske tilværelse uden en truende himmel

Sider