Person

Erik Jacobsen

Det kgl. Teater får 2,1 mia. kr.

Regeringen afsætter godt en halv milliard kroner til Det Kongelige Teater om året de næste fire år

Den administrerende teaterchefs udfordringer

Teaterchef Erik Jacobsen har været generalen i slagsmålet med medier-ne efter historier om, at der angiveligt florerer kokain i Den Kgl. Ballet. Men håndteringen af krisen har været kritisa-bel fra chefens side, mener eksperter. Måske fordi han er administra-tor mere end mediemand

De karismatiske tyranner

En kunstnerisk leder med karisma kan oftest lede, som han eller hun vil. Helt uden at bestyrel-ser eller direktører gri-ber ind. Det skaber dår-ligt arbejdsmiljø i kul-turelle institutioner og presser dansere og musikere længere end til det yderste. Eksperter mener, det er tid til ny-tænkning af lederrollen i kulturelle institutioner

Det Kongelige Teater i krise trods popularitet

Nationalscenen er en voksende underskudsforretning på trods af voksende billetsalg. Finanskrisen får stadig skylden for publikums fravær, men svaret på krisen kan være at sænke de kunstneriske ambitioner

Det Kongelige Teater løber fra forpligtelser i provinsen

Det Kongelige Teater dropper en tredjedel af sin turnévirksomhed, mens stykkerne trækker fulde huse rundt i landet. Teatret svigter provinsen, mener formand for Danmarks Teaterforening

Kgl. klynk

Direktør Erik Jacobsen taler ind i en virkelighed, der ikke længere eksisterer. Det Kongelige Teater er ikke hjørnestenen i dansk kulturliv

Det Kongelige Teater må vælge mellem kunst eller mursten

Det Kongelige Teaters økonomiske krise handler ikke kun om fyrede medarbejdere og færre forestillinger. Når man sparer på det kunstneriske indhold, er det nationalscenens eksistensberettigelse, der sættes på spil. For hvis man ikke får stor kunst for store penge er det så overhovedet pengene værd?

Ny operachef: Jeg håber, jeg vil gøre jer stolte

Det bliver en af verdens mest efterspurgte instruktører, 54-årige Keith Warner, der fra næste år overtager posten fra Kasper Holten som operachef på Det Kongelige Teater

Schillerpoeter på charmetogt

Kravet om kvalitet præger overbevisende den nye teaterrapport. Og Det Kgl. Teater går ikke fri i et samlet billede af dansk scenekunst. Men al udvikling lægges over til Scenekunstudvalget, så det mest bliver et intellektuelt tankeeksperiment

Kgl. budgetsminke

Noget må regnes på tværs, hvis man skal forstå, hvordan Det Kgl. Teater sidste år tabte 125.000 solgte billetter - eller næsten 20 procent i forhold til året før

Sider

Mest læste

  1. Det Kongelige Teater skal spare, og derfor vil teaterchef Erik Jacobsen flytte teatrets arkiv til Det Kongelige Bibliotek. Det er begrædeligt og besværligt, mener skuespilchefen
  2. Det Kongelige Teaters økonomiske krise handler ikke kun om fyrede medarbejdere og færre forestillinger. Når man sparer på det kunstneriske indhold, er det nationalscenens eksistensberettigelse, der sættes på spil. For hvis man ikke får stor kunst for store penge er det så overhovedet pengene værd?
  3. Det er ikke kun Den røde Ballon, der flyver over scenen på Det Kgl. Teater. Ungerne springer lykkeligt efter. Men behøver så mange af dem virkelig at blive sorteret fra?