Person

Erik Mortensen

Biografi om Erik Mortensen

*I dag udkommer Erik – en bog om Erik Mortensen (200 s. 275 kr., Gyldendal), hvor Lone Bastholm tegner et portræt af vennen, perfektionisten og modeskaberen Erik Mortensen (1926-1998)...

FOLK

Freddy Blak *Fredag behandles ved retten i Næstved en sag om dokumentfalsk mod en mand, der havde underskrevet sig som Freddy Blak (MEP). Mon ikke han vil forsøge at blive kendt utilregnelig i gerningsøjeblikket? Joachim og Alexandra *Fra den royale front gøres bekendt, at det sønderjyske landmandspar HKH Prins Joachim og HKH Prinsesse Alexandra i dag deltager i Danmarks-Samfundets flagfest i Den Fynske Landsby...

K'NYT

Mortensen hædres med skulptur *Den danske modeskaber Erik Mortensen hædres nu med en skulptur af en bronzekjole, som til juni skal stilles op foran Beklædningsfagskolen i Odense...

Den drengede designer

Erik Mortensen - dén Mortensen - er død, 72 år gammel NEKROLOG Måske er det Erik Mortensens drengede ydre, der får hans død, 72 år gammel, til at virke overraskende tidlig...

Er der kunst i maden?

Det måltid, vi møder i litteraturen, er større end det måltid, vi spiser. Kronikøren ser på gastronomi fra en klassisk æstetisk synsvinkel DET FILOSOFISKE RUM Gastronomi er litteratur...

Sider

Mest læste

  1. Elever bliver ikke undervist nok i gammel dansk litteratur, lød kritikken fra Morten Messerschmidt i et interview, hvor han også hævdede, at det ældste, han havde læst i skolen, var Herman Bang. Men DF-politikerens dansklærer afslører, at Messerschmidt læste meget mere gammel dansk litteratur, end han hævder - hvis han da læste sine lektier
  2. Efter lang tids kritik går Allis Helleland af som direktør for Nasjonal-museet i Oslo
  3. I 1994 tilbød den tyske kunstsamler, Rene Block, den daværende direktør for Statens Museum for Kunst, Allis Helleland, sin unikke Fluxus-samling, men fik afslag. Nu kan en overordentlig sprælsk del af den beses i Fanefjordgade på Møn