Person

Erik Ninn-Hansen

8. september 1998

Den indre afghaner

EKSISTENSEN DØDE i lørdags. Den, der ellers før var så levende - som digteren Benny Andersen ville have udtrykt det. Eksistens var en sektion af Berlingske Tidende, som havde et godt øje til videnskab og ånd...
7. juli 1999

K-virus

DET KONSERVATIVE Folkeparti er inficeret af et dødbringende virus. Der findes ikke den medicin, der kan slå det ned. Viruset breder sig fra person til person og hærger den udsatte population i et forløb, der kan ende på én af to måder: Enten får viruset besmittet alle og udsletter hele populationen...
7. august 1999

En mand af korpset

"Jeg er nødt til at sige, at hvis man fra Dansk Folkepartis side sparker Det Konservative Folkeparti over benet, så vender jeg ikke den anden kind til." Den nyvalgte konservative partileder, Bendt Bendtsen, til Berlingske Tidende i går...
20. august 1999

Mange løse ender

EFTER EN URIMELIGT langsommelig proces er der omsider sammensat en kommission, som skal undersøge, om Politiets Efterretningstjeneste (PET) har overholdt reglerne om politisk registrering...
21. september 1999

Ikke se, ikke høre

Der er intet overraskende i, at tidligere sprogofficer Hans Hækkerup ikke ved noget om det USA-kontrollerede overvågningsnetværk, Echelon. Fredag lod forsvarsministeren meddele, at han ligesom ministerkollega Frank Jensen hverken har set eller hørt noget til, at fem lande med USA og Storbritannien i spidsen har sat medhør på verdens telefonsamtaler, e-mails og faxkommunikation...
19. juli 2002

Pænhedens pinsler

GAMMEL VITS i ny regeringsudgave: K-musen siger til V-elefanten: »Vi har fundet sammen om at trampe, men behøver vi også trampe på hinanden?« Jovist, Det Konservative Folkeparti er klemt...
21. juli 2005

Fra stabile myndigheder til labile forhandlinger

Hver eneste ny sag om shopping hos politikere og embedsmænd vil give statsministeren og hans meningsfæller i denne sag nye muligheder for at få opbakning til at stramme op
31. januar 2006

'Organisationer skal forbydes'

Det er forkert, når Rigsadvokaten hævder, at regeringen selv bestem-mer, om den vil rejse sag mod ulovlige foreninger, fremhæver juridisk ekspert: Det er beviserne, der er problemet
10. marts 2006

De falske melodier er 20 års underlægningsmusik for offentligt liv i Danmark

Det højner ikke debatten, når en regering fylder befolkningen med løgn
27. oktober 2006

Hvem er mest konservativ?

DF kan stikke en velplaceret syl ind lige der, hvor konservative er mest splittede mellem dem, der vil i en global, multikulturelle, erhvervsvenlig og åbensindet retning, og dem, der er langt mere nationalt orienterede

Sider

 • Nekrolog
  29. maj 2021

  Poul Schlüter ville huskes for det hele

  Poul Schlüter er død, 92 år gammel. Han overraskede ved at være en særdeles holdbar konservativ statsminister – med folkelig tæft og taktisk snilde
  I sine senere år klagede Schlüter over, at tiden i hans store Frederiksberg-lejlighed faldt ham lang. De gamle konservative ministerkolleger, som han havde holdt festlige mindelag med, døde én efter én.
 • Anmeldelse
  15. april 2017

  Den pinefulde fortælling om socialdemokraterne og udlændingepolitikken

  Socialdemokraten Mattias Tesfaye leverer med sin nye bog en – næsten – loyal fremstilling af sit partis udlændingepolitik gennem 50 år. Men forholdene i de lande, som flygtningene har forladt, interesserer ham ikke
  I dag glæder Mattias Tesfaye sig over, at Socialdemokratiet endelig, efter alle de pinefulde diskussioner og nederlag, er »ved at finde sine ben i den udlændingepolitiske debat«, som han skriver i bogens afsluttende kapitel
 • Baggrund
  26. februar 2011

  Tamilsagen - et spøgelse med liv i

  En VK-regering styrtede i 1993, da en højt profileret minister bevidst nægtede at opfylde loven over for mennesker med ikkedansk baggrund. Embedsapparatet var medskyldigt. Det er sidenhen ført over i Integrationsministeriet. Tamilsagen er særdeles nærværende
  Egenrådig. Justitsminister Erik Ninn-Hansen brød sig ikke om indvendinger. Udlændingedirektør Frederik Schydt har siden fortalt, at når embedsmænd sagde Ninn noget, han ikke ville høre, fik Ninn 'nogle underlige tomme øjne, kiggede ud af vinduet og lyttede tilsyneladende slet ikke efter, hvad 
 man sagde'.
 • Nyhed
  16. januar 2021

  Anklager i rigsretten mod Ninn-Hansen: »Jeg troede ikke, der ville komme en ny rigsretssag«

  Fagligt set var det en spændende udfordring at være anklager i rigsretssagen mod tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen i Tamilsagen i 1993 til 1995, fortæller advokat John Petersen. Men da sagen var færdig, tænkte han: Der kommer aldrig igen en rigsretssag, for det er et meget stort apparat at sætte i gang
  Ligesom Inger Søjberg stadig nyder stor opbakning fra mange borgere, så havde Erik Ninn-Hansen tilhængere under rigsretssagen mod ham. Her er gruppe af dem mødt op for at støtte ham, mens han er på vej til afhøring i Højesteret.
 • Nyhed
  19. januar 2021

  Torben Goldin deltog i dommerundersøgelsen af tamilsagen: ’En rigsret kan være nødvendig’

  Tidligere retspræsident Torben Goldin var for snart 30 år siden som byretsdommer med til at undersøge Tamilsagen sammen med højesteretsdommer Mogens Hornslet. Det var ’uundgåeligt’, at der kom en rigsretssag mod den tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen, siger han i anledning af, at der nu igen skal nedsættes en rigsret
  Den tidligere retspræsident Torben Goldin adskilte sig fra andre dommere i 1990 ved ikke at have været forbi Justitsministeriet i løbet af sin karriere. Derfor var det oplagt, at han blev udvalgt til at undersøge Tamilsagen og den tidligere justitsminister Erik Ninn-Hansen.
 • 30. juli 1998

  Kammerater

  INFORMATION HAR fået nye kammerater på det seneste. Dårligt nok er avisen landet i entreen hos abonnenterne, før Fremskridtspartiets Kirsten Jacobsen og Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti begejstret sætter sig til tasterne i en munter, indvandrerfjendsk kappestrid om at komme først igennem på telefaxen med dagens spørgsmål til diverse ministre i sagen om UNG-sam...
 • Baggrund
  30. september 2014

  Retshåndhæveren, der selv blev fældet

  [1922-2014] Fhv. justitsminister Erik Ninn-Hansen er død, 92 år. Han og Det Konservative Folkeparti blev hinandens skæbne
  Erik Ninn-Hansen er her fotograferet kort efter sin 90-års fødselsdag i 2012
 • Instrukskommissionen
  10. maj 2021

  Fem embedsmænd fik hård kritik af Instrukskommissionen. Men de kan godt slippe af krogen

  Selv om Instrukskommissionen har peget på, at der er grundlag for at gøre et ansvar gældende over for fem centrale embedsmænd for at have tilsidesat deres pligter, er det langtfra sikkert, at der vil blive rejst sager. En række faktorer som forældelse, grovhed og ikke mindst anklageskriftet mod Inger Støjberg kan komme til at spille en nøglerolle
  Den af de fem chefer, som får den hårdeste kritik fra kommissionen for at have tilsidesat sin tjenstlige forpligtigelser, er den nu hjemsendte afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Line Skytte Mørk Hansen.