Person

Erika Riemann

Umenneskelighed er ikke forbeholdt tyskere

’Sløjfen i Stalins skæg’ om en tysk pige, der bliver behandlet som krigsforbryder, demonstrerer, at umenneskelighed ikke er et specielt tysk fænomen