Person

Evald Tang Kristensen

Bogkortet

Forlagsfusion skaber frygt for kedeligere bøger – bogfolket håber på Bidens hjælp

Bogfolket frygter, at stor forlagsfusion i USA vil gå ud over diversiteten, ja selve kunsten. Nu håber de, at den nye Biden-regering vil underkende fusionen. Og så viser analyse, at bogbranchen er meget hvid

Kolort mere end kolorit

Kritikerprisen for 2007 tildeles Hans Otto Jørgensen for romanen 'Med Plads til hundrede køer'om landmandsparret Ejnar og Ida og deres to sønner Axel og Rune

Sproget betyder det hele

Naja Marie Aidt er indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris med novellesamlingen 'Bavian'. Her fortæller hun om de bedste bøger, hun har læst i år, og om hvad litteratur betyder for hende

Sjofle sange og smædeviser er del af Danmarks historie

På Dansk Folkemindesamling forsker man i almindelige danskeres fortællinger. Det store forbillede er Evald Tang Kristensen, der i 1800-tallet vandrede rundt på den jyske hede og nedskrev bøndernes viser. I dag indsamler man sms'er og fodboldsange

På gloende pæle

Jeppe Aakjær på hjemmebane

Født i en tomat-automat

Børnestammens mærkelige ord

Hvad er Danmarks bedste eventyr?

To forskellige bud på folkets visdom svømmer over med muntert trylleri, plat, skæmt og legender, som de blev leveret af husmænd og -koner, omrejsende svende, tjenestepiger, soldater, fattiglemmer m...

Forbudt for voksne

Stikord FRA EN RUSSISK roman, måske af Turgenev, står i erindringen en scene, hvor en af de sædvanlige, blaserte salonbaroner under en konversation tilstår, at han som læser altid springer over de vers og digte, der måtte forekomme i en roman...

I folkeeventyrenes skygge

Nye udgivelser og læsninger af sagn og eventyr eventyr Den berømteste litterære udnyttelse af skyggen som motiv er - ved siden af Chamissos romantiske fortælling om Peter Schlemihl - nok H...

Kulturel modstands-bevægelse

Det handler om den mundtlige fortælling, og derfor også om kroppen, mimikken, personligheden Ny bog Kirsten Thonsgaard er fortæller. Det vil sige egentlig er hun magister i dramaturgi og hun har arbejdet inden for sit fag på Aalborg Teater og andre steder...

Sider

Mest læste

  1. Jeppe Aakjær på hjemmebane