Person

Eyvind Vesselbo

Kræv folkeafstemning

NEJ, DENNE leder handler ikke om EU. Den handler om natur og miljø. Her har VK-regeringen hårdnakket vist sin vilje til at være den værste, landet har haft: Miljøministeriet er skåret til plukfisk; Naturrådet nedlagt; Bjørn Lomborg indsat som statsministeriel hofnar; beskyttelsen af landzonen gennemhullet...

Gyllemonarkiet

UTROLIGT! NU er det 2o år siden, Miljøstyrelsen advarede om forureningen fra dansk landbrug. Nok gik høstudbytterne opad, men de tilførte mængder af gødningsstofferne kvælstof og fosfor steg endnu mere...

Det giftige dilemma

»Vi skal have mest miljø for pengene. Det får vi ikke i dag, når selv minimalt forurenede grunde skal renses for en halv til en hel million kroner.« Eyvind Vesselbo (V), formand for Folketingets Miljøudvalg 15...

Kamphund og vovse

Det er ikke spørgsmålet, om vi klarer os. Men om vi kan være stolte af den måde, vi klarer os på. Det danske samfund har gode forudsætninger for at klare globaliseringen, som dagens forside antyder...

Læger afventer minister-svar

Der er bred politisk opbakning til lægesammenslutning, der foreslår dansk miljøprojekt på stedet, hvor tre danske skrotfærger afventer deres skæbne. Men der mangler svar fra udviklingsministeren

Opgør med regeringens ghetto-strategi

Med en omfattende plan til otte milliarder kroner gør Boligselskabernes Landsforening op med regeringens hidtidige indsats på ghettoområdet

Brian Mikkelsen magtesløs i HCA-sagen

HCA 2005-fonden blev i går diskuteret i Folketingets kulturudvalg. Presset på bestyrelsesformand Anker Boye og generalsekretær Lars Seeberg stiger, men de er urørlige

Stadig ingen afklaring om giftgrunde

Miljøminister Connie Hedegaard lytter til kritik i sag om grænseværdier for giftgrunde

Connie Hedegaard under pres i Bilka-sag

Uro i regeringen om Connie Hedegaards habilitet i sagen om Bilka-varehus i Horsens. DF opfordrer hende til at acceptere varehuset

'Venstre slår 180 graders miljø-kolbøtte'

V-miljøordfører Eyvind Vesselbo bebuder, at hans parti nu vil gå aktivt ind for naturbeskyttelse og vedvarende energi: 'Vi er ikke ubevidste om, hvordan befolkningen ser på de spørgsmål,' siger Vesselbo

Sider

Mest læste

  1. Udenrigsministeren føler sig udsat for afpresning i Informations spalter – og benytter sin grundlovssikrede ret til ikke at ytre sig
  2. Nøgen-badning med sønnen og et besøg på en københavnsk skole først i 90’erne er vigtige brikker for at forstå integrationsminister Bertel Haarder flygtningepolitik
  3. Familiepolitik – kan den også gå ud på at splitte familier ad? Og er det noget, man skal bruge skatteborgerpenge på? Ja, det mener Venstres social- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen...
  4. UTROLIGT! NU er det 2o år siden, Miljøstyrelsen advarede om forureningen fra dansk landbrug. Nok gik høstudbytterne opad, men de tilførte mængder af gødningsstofferne kvælstof og fosfor steg endnu mere...
  5. Svend Auken (S) gik sejrrigt ud af kampen med Venstres socialminister, Karen Jespersen, om flest personlige stemmer i Østjyllands Storkreds