Person

Francis Collins

Du mageløse menneske

»At forstå det menneskelige genom vil ikke hjælpe os til at forstå ret meget af den åndelige side af mennesket eller til at vide, hvem Gud er, eller hvad kærligheden er.« Francis Collins, leder af Det Humane Genom Projekt...

Kloner og selektion

SUPERMAND Christopher Reeve, stjernelæseren Nancy Reagan og gynækologen Severino Antinori vil sikkert blive bestyrtet over at læse i dagens aviser, at den amerikanske Kongres overvejer at forbyde al forskning i kloning af mennesker og menneskelige stamceller...

Logos kontra dialogos

Antropocentrisk kontra økocentrisk

Jøder frygter gen-test

De mange gentest, der laves på jødiske befolkningsgrupper, gør, at nogle jøder frygter igen at blive stemplet som en 'ufuldstændig' race Islændinge er ikke bange for at få deres gener kortlagt og registreret...