Person

Francis Fukuyama

Skal bioteknologien redde mennesket?

Totalitarisme, verdenskrig og våbenkapløb fyldte overraskende meget på Århus-konferencen om fremtidens menneske. Forskellige syn på historiens skyggesider førte imidlertid to hovedtalere til vidt forskellige konklusioner

Vreden kommer fra dem, der oplever velstanden

De fattigste og udstødte har sjældent overskud til politisk vrede. Ofte er det dem, der ligger mellem eliterne og de udstødte, der er de vredeste. De har nemlig mest at være vrede over, fordi de forventer mere, siger den amerikanske professor Francis Fukuyama - og medgiver, at det var noget, han overså, da han skrev sit berømte essay 'Historiens afslutning'

Vil vi skabe overmennesker?

Genteknologi og nye behandlingsmetoder kan på sigt ændre mennesket og skabe radikalt anderledes betingelser for klodens befolkning. Nogle af verdens ledende fagfolk er samlet i Århus og diskuterer perspektiver i denne bioteknologiske revolution

Med Kinas opkomst står Vestens hybris for fald

Vi må erkende og indrette os på, at Kina bliver det 21. århundredes dominerende spiller og ikke kun i økonomisk forstand – i modsat fald går vi en fremtid med frustrationer og afmagt i møde

Giv nykritikken en ny chance

Nykritikken fik aldrig en chance. Måske kan den få den nu, hvor der er krise for litteraturstudierne. Krise og kritik hører som bekendt sammen. Og nykritikken vil sætte den studerende i stand til at skelne mellem god og dårlig litteratur - en skelnen, som markedet har ophævet

Muren 20 år efter

Er 'kapitalistisk realisme' virkelig det eneste mulige svar på den socialistiske utopi, som forliste for to årtier siden? Eller er den mon selv en utopi, vi bare mangler at vågne fra?

Indvandring er som en farlig gift

Den hyggelige humanist Habermas og den fæle forstokkede Fukuyama trækker begge på gammelkoloniale forestillinger om en Tredje Verdens underklasse, der kun kan kontrolleres med repressive midler

Vi skal vogte over den nationale identiet

Identifikation med nationen er en nødvendig forudsætning for et lands stabilitet og økonomi, mener en række forskere, der for nylig var samlet i Århus til en konference om betydningen af nationale fortællinger. Problemet er blot, at for megen national stolthed fører til undertrykkelse af andre, mens for lidt fører til selvudslettelse

Vi skal genopfinde staten

Interview. Man skal ifølge den amerikanske politiske tænker Francis Fukuyama gøre sig klart, at et opgør med økonomisk vækst vil føre os tilbage til en økonomi, hvor den enes gevinst vil være den andens nederlag....det vil give en anderledes dramatisk kamp om de knappe ressourcer

Fukuyama: Europa må oppe sig mere

Europæerne skal tage mere ansvar i Afghanistan, for sammen med Pakistan udgør Taleban den største trussel mod demokratiet. Sådan lød et af budskaberne, da den amerikanske professor og intellektuelle neo-konservative Francis Fukuyama lagde vejen forbi København

Sider

Mest læste

  1. Meget taler for, at Samuel P. Huntingtons essay 'Civilisationernes sammenstød?' er en af 1990'ernes vigtigste tekster, og derfor er det en fornøjelse, at den nu foreligger i en fin dansk oversættelse. Huntington formåede indsigtsfuldt i 1993 at præsentere en beskrivelse af verden, som vi nu begynder at kunne se meningen i
  2. I 50 år har den politiske samtale i Vesten været tøjret til folkelige bevægelser, stærke institutioner og politiske midterpartier. De indrammede den politiske samtale. Nu sejler det hele. Sandheden flyder rundt. Og det er forfærdeligt, mener den berømte politolog, Francis Fukuyama
  3. Prominente journalister i USA og Storbritannien forlader de etablerede medier. Senest har The Guardian-journalisten Suzanne Moore sagt op, efter 338 protesterede over en klumme, hun havde skrevet om transpersoner. En ny, ortodoks venstrefløj lukker ned for den frie debat, mener hun
  4. Identitetspolitiske krav om særbehandling til bestemte grupper udfordrer det retsstatslige princip om ligebehandling og bliver dermed et angreb på den universalisme, som selve vores demokrati bygger på. Det mener filosofiprofessor Frederik Stjernfelt, der advarer mod den identitetspolitiske modebølge
  5. Hvorfor begik Erik selvmord? Tv-serien ’Krøniken’ viste os Eriks forsøg på at vinde faderens anerkendelse. Vi håbede desperat, at faderen ville indrømme Erik den anerkendelse, alle hans bestræbelser gik ud på at opnå. Men nej
  6. Demokratiet vil ende. Og måske er det allerede i gang. De seneste ni måneder har ændret det danske demokrati og vist os, at en skræmt befolkning er en trussel mod demokratiets overlevelse. Men folkesundhed må ikke komme før folkestyre, skriver Jeppe Alling Jacobsen i dette debatindlæg
  7. Hvis identitetspolitik ikke skal splitte vores samfund, må vi opbygge én stor national identitet, som alle kan deltage i, mener den berømte politolog Francis Fukuyama. Det er ikke nok at tale om mangfoldighed og tolerance – nationen skal stå for noget
  8. Den kendte britiske sociolog Anthony Giddens snakker om Marx, om fodbold - og ser klimaforandringer som udgangspunkt for en ny samfundsteori baseret på en utopisk tænkning