Person

Frank Grevil

Grevil-sag ender ved ny domstol

Østre Landsret fandt tidligere efterretningsofficer skyldig på grundlag af hemmelige beviser. Forsvarer vil indbringe sagen for Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg

Systemet før borgerne

Frank Grevil var ikke ansat i Vordinborg Kommune, men i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Og der stod klart og tydeligt 'hemmeligt' på de dokumenter, som han lækkede. Derfor burde det ikke overraske nogen, at Østre Landsret i går stadfæstede byrettens ubetingede fængselsstraf - dog med en strafreduktion fra seks til fire måneder...

Borgmester sætter grænser for ytringsfrihed

Bibliotekarforbundet beklager Frederiksberg-borgmesters indblanding i bibliotekernes selvbestemmelse

Ytringsfrihed ad libitum

Hvis tale er sølv, men tavshed guld, som påstået længe før ordet ytringsfrihed var opfundet, må man konkludere, at også hvad dette angår har magten sat sig tungt på guldet

Med ret til at tie

Man skal kunne provokere, men der skal være et substantielt sigte med det. Ellers er det bedre at tie, siger Niels Barfoed, tidligere formand for dansk Pen, der netop arbejder for forfatteres ret til ytringsfrihed.

Ytringsfriheden skal sikre os mod staten

Hvornår er det blevet landsforræderi at spørge til en regerings håndtering af en sag? Og hvilken særegen forskelsløs liberalisme er det, statsministeren er ved at udvikle?

Grevil går til domstol i Strasbourg

Den tidligere analytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, FE, klager over at være blevet dømt på grundlag af hemmelige beviser

Fyring i CIA sætter EU i skammekrogen

Ledende medarbejder i CIA afslørede hemmelige fængsler i Østeuropa

Tiltale mod journalister er absurd

Tiltalen mod to journalister på Berlingske Tidende, der bragte Frank Grevils hemmeligt-stemplede dokumenter, vækker både undren og vrede blandt medie-jurister og i branchen som helhed. Stats-advokaten forklarer sagen med hensynet til nationens sikkerhed

I den almene interesse

FE har muligvis været til grin, men statens sikkerhed har ikke været bragt i fare. Oplysningerne var vigtige, fordi de bragte væsentligt nyt om grundlaget for den danske krigsdeltagelse og afslørede, hvor tilfældig FE’s indsamling af oplysninger egentlig var.

Sider

Mest læste

  1. I dag udkommer den tysk-amerikanske politiske tænker Hannah Arendts 'Menneskets vilkår' fra 1958. En række Arendt-kendere vurderer hendes aktualitet i dag, hvor offentligheden smuldrer, og de teknologiske muligheder i menneskelivet er anderledes, end da Arendt skrev sin bog Hannah Arendts ærinde i hovedværket Menneskets vilkår, der udkommer på dansk i dag, er at genindsætte politikken som det vigtigste område for menneskelig handling...