Person

Frederik Harhoff

Regnskabets time rykker nærmere

Irak kommer selv til at rode med retsopgøret efter Saddam Hussein. Det har USA og den irakiske opposition allerede aftalt

Samme sind

FN-forankring kan være et klart mandat til militær aktion eller en politisk forståelse om, at res. 1441 er brudt

Retfærd for de værste

En ny retspraksis skal bygges op før Den internationale Straffedomstol kommer til at fungere. Det er udfordringen for den danske folkeretsekspert Frederik Harhoff

Særstatus for amerikanske soldater

USA vil ikke have amerikanske soldater stillet for den kommende Internationale Straffedomstol i Haag. Og EU har bøjet sig for kravet. Men det er umiddelbart tvivlsomt, om USA’s fremgangsmåde er lovlig, siger folkeretseksperten Frederik Harhoff...

Johs. V. drama

Johs. V. fik drama opført i Chicago 1903. Det hidtil utrykte værk gravet frem til efterårssæsonen, der også omfatter Perec, Castells og Zizek

’USA på den forkerte side af historien’

Præsident Bushs farvel til den internationale straffedomstol kritiseres af menneskeretsfolk og eksperter i international ret

Læren fra Rwanda

Domstolen nedsat efter folkemordet i Rwanda har begået næsten alle de fejl, der kan begås. Men derfor skal den ikke afskrives, mener ekspert

USA: Nedlæg krigsforbrydertribunaler

Washington foretager kovending og går ind for, at krigsforbrydere kun skal retsforfølges nationalt

USA-kritik af konvention afvises

En højtstående amerikansk udsending lægger op til en ændring af Genève-konventionerne. Men det er dybest set unødvendigt, og kan ikke fritage USA fra at definere al-Qaeda-folk som krigsfanger, lyder kritikken af forslaget

Ekspert: Råd opfører sig som sandhedsvidner

Offentlige råd burde fremlægge flere forskellige synspunk-ter på en problemstilling i stedet for at opføre sig som par-ter i en sag, mener forvaltningsekspert

Sider

Mest læste

  1. På tiårsdagen for Irak-krigen melder Danmarks førende folkeretsjurist, dommer Frederik Harhoff, sig i koret af uafhængige jurister, som vurderer, at Irak-krigen var i strid med folkeretten. Foghs tidligere departementsråd, Bo Lidegaard, er helt enig
  2. Det er bedst at retsforfølge fremmedkrigere i Danmark, for det beskytter befolkningen, siger professor.
  3. Professor emeritus i folkeret og tidligere dommer ved Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag Frederik Harhoff er gæst i ugens sommerudgave af Radio Information
  4. Professor Frederik Harhoff believes his recent removal as judge from the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia was legally unwarranted, and some legal experts from within as well as outside the tribunal concur
  5. … and prompted the uprecendented ousting of Danish Judge Frederik Harhoff from the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. His personal letter and subsequent dismissal are still a matter of controversy that raise the question of whether international humanitarian law can be properly enforced if generals cannot be convicted for crimes committed, with their knowledge, by their subordinates. For the first time, Harhoff gives his take on what happened in The Hague
  6. Ret og realiteter. Hvad Vesten ser som retfærdighed, opfatter afrikanerne som uretfærdighed. Med en fast plads i FNs Sikkerhedsråd kan man godt ignorere Den Internationale Straffedomstol. Det har Afrika bare ikke. Så i praksis er den internationale domstol ved at blive reduceret til en domstol for forbrydelser begået i Afrika
  7. Derfor falder det naturligt at spørge, om ikke håndhævelsen af krigskonventionerne ville være bedre tjent, dersom man inden for hvert FN-krigstribunal og domstolene imellem kom overens om nogle minimumskrav til bevisbyrden