Person

Frederik Harhoff

Irakisk retsopgør må vente

Irakere, der tages til fange af besættelsestropperne, havner i et juridisk tomrum. Det samme gælder landets tidligere ledere: Der vil gå mindst et år, før de kan stilles for retten

Regnskabets time rykker nærmere

Irak kommer selv til at rode med retsopgøret efter Saddam Hussein. Det har USA og den irakiske opposition allerede aftalt

Samme sind

FN-forankring kan være et klart mandat til militær aktion eller en politisk forståelse om, at res. 1441 er brudt

Retfærd for de værste

En ny retspraksis skal bygges op før Den internationale Straffedomstol kommer til at fungere. Det er udfordringen for den danske folkeretsekspert Frederik Harhoff

Særstatus for amerikanske soldater

USA vil ikke have amerikanske soldater stillet for den kommende Internationale Straffedomstol i Haag. Og EU har bøjet sig for kravet. Men det er umiddelbart tvivlsomt, om USA’s fremgangsmåde er lovlig, siger folkeretseksperten Frederik Harhoff...

Johs. V. drama

Johs. V. fik drama opført i Chicago 1903. Det hidtil utrykte værk gravet frem til efterårssæsonen, der også omfatter Perec, Castells og Zizek

’USA på den forkerte side af historien’

Præsident Bushs farvel til den internationale straffedomstol kritiseres af menneskeretsfolk og eksperter i international ret

Læren fra Rwanda

Domstolen nedsat efter folkemordet i Rwanda har begået næsten alle de fejl, der kan begås. Men derfor skal den ikke afskrives, mener ekspert

USA: Nedlæg krigsforbrydertribunaler

Washington foretager kovending og går ind for, at krigsforbrydere kun skal retsforfølges nationalt

USA-kritik af konvention afvises

En højtstående amerikansk udsending lægger op til en ændring af Genève-konventionerne. Men det er dybest set unødvendigt, og kan ikke fritage USA fra at definere al-Qaeda-folk som krigsfanger, lyder kritikken af forslaget

Sider

Mest læste

  1. På tiårsdagen for Irak-krigen melder Danmarks førende folkeretsjurist, dommer Frederik Harhoff, sig i koret af uafhængige jurister, som vurderer, at Irak-krigen var i strid med folkeretten. Foghs tidligere departementsråd, Bo Lidegaard, er helt enig
  2. Afghanske Abdul Ghani mistede sin datter og en arm, da danske soldater skulle fjerne en vejsidebombe på Highway One. Som andre civile ofre for danskernes krig i Helmand gav han afkald på retten til at sagsøge Danmark eller nogen anden myndighed for sit tab. Jurister er dog usikre på, om den slags løfter er gyldige
  3. Ret og realiteter. Hvad Vesten ser som retfærdighed, opfatter afrikanerne som uretfærdighed. Med en fast plads i FNs Sikkerhedsråd kan man godt ignorere Den Internationale Straffedomstol. Det har Afrika bare ikke. Så i praksis er den internationale domstol ved at blive reduceret til en domstol for forbrydelser begået i Afrika
  4. Professor emeritus i folkeret og tidligere dommer ved Den Internationale Krigsforbryderdomstol i Haag Frederik Harhoff er gæst i ugens sommerudgave af Radio Information
  5. Kan krigsforbrydere dømmes, uden at generaler har ansvar for deres underordnede? Frederik Harhoff fortæller her sin version af en sag, der begyndte med en privat mail og endte med, at han blev afsat som dommer for krigsforbrydertribunalet i Haag
  6. Over en million mennesker blev flænset, hakket, voldtaget til døde i Rwanda. Men der var slet intet folkedrab, siger forsvarerne ved FN's tribunal. Og om få dage står det hidtil mest sprængfarlige vidne, FN-generalen Romeo Dallaire, klar bag vidneskrankens skudsikre glas Arusha Borgmester Jean-Paul Akaeysu kan høre kvindernes skrig gennem døren ind til sit kontor på rådhuset, le bureau communal, i den lille by Taba...
  7. Amerikansk nedskydning af en såret iraker er et klart brud på internationale konventioner, siger folkeretsjurister
  8. Professor Frederik Harhoff believes his recent removal as judge from the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia was legally unwarranted, and some legal experts from within as well as outside the tribunal concur