Person

Friedrich Nietzsche

Wagner tiltrækker og frastøder stadig

Wagners ’Ringen’ på dvd kan anskues fra vidt forskellige synsvinkler. Anfægtet – det bliver man under alle omstændigheder

Fædrelandets historie- en ørkesløs vandring

Nationalmuseet er tilbage i museumsformidlingens stenalder med deres nye version af Danmarkshistorien, der kan ses fra på lørdag

Det racistiske sludder

Fortidens syndefald kan gøre os klogere – hvis fortiden ikke bliver sat i nutid, for så mister vi det historiske perspektiv

’Eksaminere, ja eksanimere’

Et elektronmikroskop har fremanalyseret skjulte sider af Søren Kierkegaards dagbøger. Notesbøgerne om Livets Store Ildebrand er under udgivelse. Et overblik, der nærmer sig Kierkegaards, bliver for første gang muligt for læseren

K'NYT

Anders Refn i Filmhuset *Filminstruktøren Anders Refn, som senest har været instruktørassistent på Dancer in the Dark kan opleves i Cinemateket lørdag d. 30. september kl. 19...

Sælsomt kiksede danskere

Hvorfor kan vi bedre slå os løs, jo mere pinlig og kitschet, musikken er? Det virtuelle rum Til en fest observerede jeg, at der kun blev danset, når discjockeyen spillede de mest pinlige sange...

Refleks uden samfund

Filosoffen Sloterdijk beklager sig over, at så mange refleksagtigt har forkastet hans tale om 'regler for menneskeparken' Verdenskompas "Den protektionistiske refleks behersker den politiske scene i alle farver...

Frydefulde meditationer

Der er mange gode grunde til at læse den forkætrede tyske filosof Peter Sloterdijks nye trilogi, 'Sphären I-III'. Ikke mindst for at kunne sige ham lidt imod Tro og Filosofi Sekshundredefireogfyrre rigt illustrerede sider fylder første bind af Peter Sloterdijks Sphären...

Læserdebat

Miljøpolitisk vådeskud 14. SEPT. - Skatteministerens påtænkte stykafgift på reklamer bliver meget nemt et miljøpolitisk vådeskud, der rammer miljøminister Svend Aukens produktorienterede miljøstrategi i foden...

Brandstifterne er på banen

Den højreradikale bølge truer med at underminere selve fundamentet for demokrati og velfærdsstat Historisk set I forbindelse med endnu en episode af Det konservative Folkepartis fornøjelige føljeton bemærkede en journalist på radioens P1, at Frank Dahlgaard med sine familiemæssige rødder i det Radikale Venstre og sit konservative ståsted, måske kunne betegnes som en 'radikal konservativ'...

Sider

Mest læste

  1. Nietzsche var radikal kulturkritikker, men ligesom han i sit eget liv sloges med at finde sig selv og det gode liv, handler hans filosofi langt hen ad vejen om dannelse til det gode liv. To nye Nietzsche-bøger – en stor biografi og hans værk om dannelse – er vidunderlig læsning
  2. Friedrich Nietzsche afdækker, hvordan demokratiske og oplyste mennesker fremtræder som sejrende slaver i verdenshistorien
  3. Den dovne læsning af filosoffen Nietzsche gør ham til kynisk nihilist. Men hans værker kan også læses som selvhjælpsagtige anvisninger, der er tiltrængt i en kultur gennemsyret af mindreværd og utilstrækkelighed
  4. ’Vi frygtløse’, den femte og sidste bog af Nietzsches værk om ’Den muntre videnskab er nu omsider oversat til dansk. Al Nietzsches snak om Guds død tjener altid som en anledning til at tage fat i det, der virkelig interesserer ham: måden, hvorpå Gud ikke er død
  5. Tyskland fejrer tirsdag verdens måske mest betydningsfulde nulevende filosof, Jürgen Habermas, der fylder 90 år. Hans sproglige idealisme er slebet til med årene, men i en tid med fake news og illiberale demokratier er Habermas’ ukuelige tro på samtalen, demokratiet og den kapitalismekritiske fornuft stadig rygende aktuel
  6. Ny amerikansk debatbog diskuterer den danske planlægger Bent Flyvbjergs idealer for en symbiotisk forståelse af teori, praksis, metode og samfundsforskerens rolle som offentlig intellektuel
  7. Nietzsche er ubønhørlig i sine forsøg på at vise, hvordan vore højeste idealer stammer fra de laveste drifter. I en nyoversættelse af ’Morgenrøde’ fra 1881 stiller han spørgsmål til, hvad det vil sige at være menneske
  8. I sin læsning af sin læremester Arthur Schopenhauer aner Nietzsche profetisk, hvordan alt tjener det kommende barbari. Hvis ikke man har et kritisk blik på kultur og videnskab, er der intet, der forhindrer samfundet i at slå over i totalitarisme