Person

Giuseppe Mazzini

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Etnisk eller politisk nation

Begrundelsen af national identitet ud fra etnisk til-hørsforhold stammer fra den tyske tænker Johann G. Herder Kommentaren - National identitet Nationalstaternes forskellige behandling af nationale mindretal bunder i to forskellige definitioner af nation, som vi har arvet fra 1800-tallets diskussioner...