Person

Grete Roulund

Ved jorden at blive

For danske kunstnere falder julen to gange om året. Nemlig foruden december tillige i april, hvor de faglige underudvalg inden for arkitektur, billedkunst, film/teater, kunsthåndværk/design, musik samt litteratur afgiver deres indstillinger til Statens Kunstfonds repræsentantskab, dels om værkindkøb og præmier for ydet kunstnerisk produktion, dels om rejselegater og arbejdslegater samt de overmåde eftertragtede tre-årige stipendier på 240...

Ni kunstnere på finanslov

Forfatterne Stig Dalager og Juliane Preisler er blandt ni kunstnere, som er kommet på finansloven, fordi ni livsvarige ydelser er blevet ledige. Statens Kunstfonds repræsentantskab har indstillet billedkunstnerne Nanna Hertoft, Fritioff Johansen, Erik Varming, Lene Adler Petersen og Morten Stræde...

Kunstnere på finanslov

*Filminstruktør Lars von Trier og teatermanden Peter Langdal er blandt de otte kunstnere, som Statens Kunstfond indstiller til livsvarig kunstnerydelse på finans-loven. Først når indstillingen er godkendt, vil ydelsens størrelse, der beregnes ud fra kunstnernes årsindtægt de seneste tre år, blive afklaret...

Bogkort

Flere ord fra Kaj Munk *Ordet fra 1932 er præsten og dramatikeren Kaj Munks bedst kendte skuespil og har i Carl Th. Dreyers version fra 1955 tillige skabt filmhistorie. Helt upåagtet skrev Kaj Munk senere en forbløffende fortsættelse af sit verdensberømte drama om livet, døden og underet...

Ondskabens anatom

Med glødende pen skriver Grete Roulund sig ind på ondskaben og den rå kamp for overlevelse

Nekrolog-dramatik

Inger Rauf konkluderer, at Boldhus Teatret ikke får støtte, »fordi vi altid gør vrøvl«. Det kan ikke udelukkes

Boldhus Teatret opfører sin egen dødskamp

Boldhus Teatret laver et stykke om det forløb, der har anbragt teatret i en desperat situation

Hvis vægge kunne tale

Grete Roulunds forfatterskab danser makabert om død og ulykke. Træffende og velskrevet for det meste, men den nyeste roman skuffer

Firdobbelt Laugesen

Forlagene hylder to fødselarer med nye udgivelser. I den ene afsløres, hvad der egentlig skete i Erhard Jakobsens sofa Forårsbøger

Tak til dem alle

Tredje og sidste bind af Dansk Kvindebiografisk Leksikon holder standarden af velresearchede indlæg med kvindepolitisk slagside

Sider