Person

Gunnar Larsen

Hvem har ret til historierne?

De hændelser, som nogen har beskæftiget sig med at gøre rede for i det ene eller det andet øjemed, er jo, når det kommer til stykket, skabt af den, der satte hændelserne i gang

Skarpsindige sammenstillinger

To og to. En række tankevækkende dobbeltportrætter af besættelsestidens politikere og digtere, helte og antihelte, vender rundt på eftertidens bedømmelser

Dumhedens pris

"Jeg er aldrig før stødt på, at en dansk virksomhed under Anden Verdenskrig opretholdt en produktion med hjælp fra tvangsarbejdere." Historikeren Joachim Lund om F.L.Smidth FOR KNAP et år siden fremlagde historikeren Joachim Lund konklusioner fra en gennemgang af hidtil upåagtede papirer i Rigsarkivet...

Tal følge - Femer fly!

JOHN IVERSENS krav til sine politikerkollegaer om at føre ærlig tale i den europæiske politik kunne passende udstrækkes til at gælde debatten om en kommende fast forbindelse over Femer Bælt...

Nye myter om samarbejdspolitikken

Det største held, Danmark havde med sin besættelsestids-historie, var, at ikke blot Tyskland, men også Scavenius tabte!

Venstre-minister ønskede dødsstraf for sabotører i 1943

Medforfatter til ny stor bog om besættelsestiden mener, det er forsimplet i nutiden at mene noget på fortidens bekostning. Fogh taler i dag om datidens gode og onde, men ny bog viser, at Venstres trafikminister under krigen ønskede dødsstraf for sabotage

FOLK

Spillemænd *Danse- og musikstævnet Nordlek 2003 åbner i dag i Næstved og varer ugen ud. Programmet lover »et overflødighedshorn af tilbud inden for dans og musik fra alle de nordiske lande«...

Motorvejenes epoke er forbi

Planlægning bør træde i stedet for hovedløs udbygning af landets motorveje. Men det bliver svært nu, hvor ’bilismen’ er varemærket for den personlige frihed

Psykologer kritiserer børne-forhør

Afhøring af seksuelt misbrugte børn er kritisabel, mener eksperter. Politiet er dårligt rustet, og afhøringerne foregår i utrygge omgivelser Politi, masser af mennesker og et videokamera, der peger i retning af sofaen i hjørnet af det lukkede rum uden vinduer...

Alle danske, alle mand som én?

Eftertidens myte om Besættelsens idylliske fællesskab og modstand 1940-45 kortlægges gennem et halvt århundrede - og punkteres historie Her er et historisk paradoks. Ingen anden periode i dansk historie er blevet begunstiget med flere midler, større interesse og udforsket mere grundigt end de fem såkaldt forbandede år 1940-45...