Person

Hardy Hansen

11. marts 1998

Systemsvigt

VÆLGERNES VEJE er uransagelige. Ved efterårets kommunalvalg kunne man gøre samme iagttagelse, som har kunnet gøres ved flere forudgående folketingsvalg: Socialdemokratiet falder blødere, end meningsmålingerne op til et valg bebuder...
9. juli 2005

Delt i EU-spørgsmålet

Peter Jonasson påstår, at det i dag er Dansk Folkeparti mod resten i EU-debatten, og at Steen Gade har vundet slaget om at samle "centrum-venstre omkring en positiv holdning til EU" (Information den 6...
28. oktober 2005

Det handler om Mette

Den socialdemokratiske socialordfører Mette Frederiksen bringer sindene i kog i sit eget og andre partier
1. maj 2006

'Danmark optræder som aggressiv angriber-nation'

Stor talelyst på møde om, hvorfor Foghs krig i Irak krænker den danske grundlov
3. marts 2007

Foghs overenskomst-spøgelse

Selvom følelserne over for regeringen er kølige i fagbevægelsen, vil overenskomstforhandlingerne ikke blive brugt som rambuk mod Fogh
24. maj 2007

Et skridt til venstre

Socialdemokrater er det oftest med hjertet. Det, der binder dem sammen, er en følelse, en sag at kæmpe for, et fællesskab for solidaritet og mod uretfærdighed, udnyttelse og ulighed. Socialdemokrater lever af sine modstandere, af kampen, af 'dem og os', af at være en del af en bevægelse, der kæmper de retfærdiges sag mod udbytterne, den rå kapitalmagt og mod borgerlighedens logeagtige netværk. Tidligere frontfigurer som Anker Jørgensen, Svend Auken og Hardy Hansen var i stand til at mobilisere disse følelser og fornemmelser for en samlet bevægelse. I dag er der ingen, der kan. Og når ingen længere er i stand til at artikulere socialdemokratismens inderste væsen, og når partiet i betydelig grad har overgivet sig til strategisk defineret politik, så forsvinder følelsen og engagementet, og så forsvinder de politikere, der har været drevet af den også.
5. juli 2007

En ny, socialdemokratisk verdensorden

Når man rejser rundt i Mellemøsten eller Latinamerika og fortæller, at man kommer fra Danmark og er socialdemokrat, får folk julelys i øjnene. Det gælder alle lige fra den fattige skopudser til den rige oliesheik. Derfor dette åbne brev
De nordiske socialdemokratier har med eksempelvis Palme-rapporten om sikkerhed og nedrustning tidligere skabt debat og politiske initiativer, der førte verdensudviklingen i en positiv retning. Dagens kronikører argumenterer for, at de nordiske socialdemokratier på ny bliver dagsordensættende på den golbale scene.
Læserbrev
12. juli 2007

Foruroligende våbenbrødre

De tre socialdemokrater Hardy Hansen, Villo Sigurdsson og Kjeld Aakjær hævder i deres kronik En ny, socialdemokratisk verdensorden (Information den 5. juli), at den internationale, politiske dagsorden er styret af destruktive tendenser: På den ene side af USA, der med støtte fra andre vestlige lande "fører en aggressiv international politik, der med magt vil gennemtrumfe egne ideologier, politik og økonomisk styring"; og på den anden side af en religiøs og nationalistisk fanatisme, der tydeligst viser sit ansigt i Mellemøsten...
12. juli 2007

De får ikke just julelys i øjnene

Bjarke Madsen kritiserer den 7. juli kronikken En ny, socialdemokratisk verdensorden af Hardy Hansen, Villo Sigurdsson og Kjeld Aakjær. Som primær kritikpunkt anfører han, at trioen ikke nævner Hugo Chaves' bolivariske revolution med et ord og viger uden om dennes politiske, sociale og økonomiske omskabelse i Venezuela...
14. juli 2007

Overskrift

En bekvem løgn om klima Torsdagens udsendelse på DR2 The Great Global Warming Swindle kan bedst beskrives som en omvendt Al Gore, en bekvem løgn, som fortæller os, at klimaforandringer er noget, som 'Vorherre' bestemmer over - så vi godt kan læne os tilbage...

Sider

 • 20. februar 1999

  TVIND-DOM

  Ophavsmand er overrasket *Tidligere undervisningsminister Ole Vig Jensen, der fremsatte og fik vedtaget den omstridte Tvind-særlov, er overrasket over, at Højesterets dom. "Jeg tager dommen til efterretning, men jeg havde jo ikke fremsat det lovforslag, hvis jeg havde været i tvivl om, at det var i strid med grundloven...
 • Nyhed
  19. juni 2009

  'Giv os vores åbne, venlige og omsorgsfulde Danmark tilbage'

  En tusindtallig skare påhørte bevæget Svend Aukens appel om barmhjertighed mod de afviste asylsøgere
  Til den store forsamling på Christiansborg sagde Svend Auken i går: Der kræves ingen særlov for at gøre det rigtige. Brug lovens ret til at give humanitært ophold