Person

Henning Dyremose

Folk

Henning Dyremose *Tidl. finansminister Henning Dyremose blev i går udpeget som ny direktør for Tele Danmark, der i Børsens magasiners seneste Guldnummer fik bundkaraktér i kategorierne personalepolitik, pris og ledelse...

NOTER

Jelved: Vi venter med ØMUen *Den radikale leder, Marianne Jelved tolker afstemningsresultatet som en tilkendegivelse af, at danskerne ikke er parate til ØMU'en. "Jeg og regeringen respekterer, at vi har haft en folkeafstemning, der har sagt, at vi ikke skal ind i ØMU'en...

R: Etisk krav til bistand

Virksomheder, der bruger statsmidler, bør skrive under på, at de vil overholde FN's konventioner, siger de radikales Jørgen Estrup Danske virksomheder, der udfører opgaver i udlandet for penge fra Danida, bør skrive under på at de vil overholde principperne i FN's konvention om menneskerettighederne og de fem konventioner om tvangsarbejde, foreningsfrihed, diskrimination og børnearbejde som er vedtaget af FN's arbejdsorganisation ILO...

Konservativt rivegilde

Det var udsigtsløst, at Engell søgte udsættelse, når han havde flertallet imod sig i den konservative folketingsgruppe Ethvert politisk opgør har nogle rammer, som selv de hidsigste hedsporer ikke kan sprænge...

Sidste chance for de konservative

Med fyringen af Hans Engell har de konservative sat punktum for magtkampen mellem Engell og andre konservative topfolk. Men spørgsmålet er, om stridighederne dermed er slut EXIT ENGELL Fredag sendte de konservative Hans Engell ned på én af de bagerste pladser i partiets 16 mand store folketingsgruppe og fuldendte i denne omgang den tidligere partiformands deroute...

Mimis svære valg

Familien Jakobsens statsministerforslag har ofte forvirret omgivelserne SAMTIDSHISTORIE Som et fyndigt ekko af tidligere årtiers radikal tvetunget tale forud for folketingsvalg har CD's ledervikar Peter Duetoft i valgkampens første dage fordømt blokpolitikkens væsen...

Den hovedløse hane

Per Stig Møller er allerede økset som de konservatives leder. Spørgsmålet er kun, hvor meget blod, der skal spildes Når en hane har fået hovedet hugget af, kan den godt løbe lidt rundt og sprede blod omkring sig...

Sider

Mest læste

  1. Kongehuset roses ofte for sin upolitiske rolle. Men spørgsmålet er, om den tilbagetrukne rolle efterhånden helt har undergravet regentens mulighed for at beskytte forfatningen i krisesituationer
  2. Den nu 85-årige Lise Nørgaards historie er den mest filmatiserede fra det 20. århundrede. Vi mødte ’Matadors mor’, der mener, at den sociale ulighed er tilbage i nye former
  3. DONG-direktør Anders Eldrup har på mange måder stået som en helt central, men diskret aktør i samfundsudviklingen gennem de sidste tre årtier, hvor det klassiske danske velfærdssamfund er blevet moderniseret