Person

Henning Dyremose

Barn af globaliseringen

C.F. Tietgen lagde fundamentet til det mo-derne Danmark ved hjælp af nutidige og ofte lettere ufine metoder, fortæller hans biograf Ole Lange

Hvem er mest konservativ?

DF kan stikke en velplaceret syl ind lige der, hvor konservative er mest splittede mellem dem, der vil i en global, multikulturelle, erhvervsvenlig og åbensindet retning, og dem, der er langt mere nationalt orienterede

Drama om massefyringer

Det spørgsmål, som gjaldt TDC, gav hovedbrud, da der ikke findes nogen klar definition. 983 læsere deltog i årets profetkonkurrence, og mange gav svarene kommentarer med

Uddannelse og mere uddannelse

Paradoksalt nok har det væsentligste problem med opkvalificering og efteruddannelse hidtil ikke været, at der har manglet penge og tilbud. For de lavest kvalificerede grupper har det været spørgsmålet om overhovedet at motivere dem til at gå i gang. For mange ufaglærte er erfaringerne med at sidde på skolebænken og modtage undervisning forbundet med nederlag, og lysten til at kaste sig ind i nye potentielle ydmygelser er til at overse. Derfor er det vigtigt, at den model, der skrues sammen, bliver så valgfri og attraktiv som overhovedet muligt. En årlig kontoopgørelse over ubrugte uddannelsesmidler vil givetvis virke motiverende, ligesom perspektiverne i at bruge en del af midlerne til at dygtiggøre sig uden for ens fag vil være attraktivt for de fleste. Så der er mange gode grunde til at udvikle et fleksibelt og individuelt system, ellers kan det være svært at se, at det for alvor skulle kunne virke som den murbrækker, der skal sikre, at overenskomstresultatet stemmes hjem.

Hjælp! Slægterne kvæler

Nu er tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensens datter opstillet til Folketinget. Klandannelser hærger dansk politik. I SF er indgiftningen så intens, at partimedlemmer spøger med, at forbogstaverne står for StorFamilien. De Konservative trækkes med jævnsides arvefølger: Afkom af flere slægter med navnet Møller og en Charlotte Dyremose, datter af partiets tidligere finansminister Henning Dyremose. Hos Socialdemokraterne er Hækkerup’erne talrige som himlens fugle, muligvis kun overgået af Auken’erne, hvis mangfoldige næste slægtled ligger under udrugning i både S og SF. Måske ville det være en slags magtudredning at få slægtsforskere til at blotlægge Folketingets blodbundne forbindelser.

Foghs overenskomst-spøgelse

Selvom følelserne over for regeringen er kølige i fagbevægelsen, vil overenskomstforhandlingerne ikke blive brugt som rambuk mod Fogh

Vores øl, vores kamp

De store danske selskaber er blevet angrebet, fordi de ikke betaler selskabsskat, og på Carlsbergs general-forsamling gik der ild i debatten mellem hækling, gratis bajere og kritiske aktionærer

Aftægt i armod

En række tidligere danske ministre, navnlig socialdemokrater, har i en avisartikel beklaget sig over, at de ikke er blevet overøst med lokkende jobtilbud, efter de har forladt Christiansborg. Det kan få én til at spørge: Har nationen et hidtil overset socialt problem, en upåagtet taberkultur? Det enkle svar er: Nej. Der er snarere tale om erhvervsrisikoen ved at være levebrødspolitiker. Og om endnu en følge af Socialdemokraternes uføre.

Overskrift

Stod det til Poul Nyrup Rasmussen (S), skulle G8-lederne under deres møde i Heiligendamm i Tyskland træffe beslutning om at stramme op over for de såkaldte kapitalfondes indtog i økonomierne...

Grådig af princip

"Der ligger da klart i det her, at der er en god økonomisk case for os." Servicedirektør i TDC, Peter Lanng Nielsen Nysprog, eller mere nudansk, Newspeak, kan i sin mest kulsorte form bruges til meget, også til at dække over, at forretningsmæssige beslutninger og grådighed tilsidesætter al anstændighed og moral...

Sider

Mest læste

  1. Kongehuset roses ofte for sin upolitiske rolle. Men spørgsmålet er, om den tilbagetrukne rolle efterhånden helt har undergravet regentens mulighed for at beskytte forfatningen i krisesituationer
  2. Den nu 85-årige Lise Nørgaards historie er den mest filmatiserede fra det 20. århundrede. Vi mødte ’Matadors mor’, der mener, at den sociale ulighed er tilbage i nye former
  3. DONG-direktør Anders Eldrup har på mange måder stået som en helt central, men diskret aktør i samfundsudviklingen gennem de sidste tre årtier, hvor det klassiske danske velfærdssamfund er blevet moderniseret
  4. Danskere med udenlandsk baggrund udtaler sig til Information om frisindet i Danmark