Person

Henning Fonsmark

LÆSERBREVE

Det ubetingede Vi kender alle godt, at man i ren ophidselse kan komme til at lade sin harme gå ud over de sagesløse. Derfor skal det heller ikke ligge Tine Byrckel (30...

LÆSERBREVE

Eddikebryggeren Røret hoppede af telefonen helt af sig selv, så meget tryk var der på, da min provoven ringede. »Har du set det?« råbte han, »du er i avisen!« »Nu igen…« »Jamen, det er i Berlingeren, Søndagsberlingeren! « »Hm...

Kontraktpolitik er grundlovstridig

Tanken om at slutte kontrakt med vælgerne er i strid med Grundloven, mener Niels Højlund. Politikerne skal følge deres overbevisning, ikke vente med at handle, til de har en ny kontrakt med vælgerne

Denne idelige trang til opgør med Grundtvig

Til lykke Carsten Jensen, Du er endelig blevet en normaldansk meningsindehaver

En ny Voltaire og en ny Candide

Der var engang et oplysningsprojekt, troen på at mennesket igennem brugen af sin egen fornuft kan undslippe sin selvforskyldte umyndighed. Men så kom det 20. århundrede, og fornuften viste sit Janus-ansigt

Menneskene mishandlet af menneskeheden

De borgerlige havde overtaget venstrefløjens moralske privilegium som ’de gode mennesker’ inden krigen i Irak. De havde også overtaget venstrefløjens fejlagtige tro på universalløsninger for hele menneskeheden. Men søndag væltede en Berlinmur for de borgerlige

Venstres skatte-streger

Skattestoppet har forandret dansk politik – og kan afgøre næste valg

Her er Brians fjender

Brian Mikkelsen og Søren Krarup anklager storleverandøren af borgerlig debatlitteratur, Gyldendal, for at udelukke den borgelige idédebat

Kulturkamp er bare for bekvemt

’Kulturkamp’ siger Sven Ove Gade og smager på ordet, før han spytter det ud igen: ’For mig at se er det ikke andet end undskyldning’

Pragmatisk saltomortale med skjult højreskrue

Regeringen lider nederlag, når den forsøger at føre åbenlys højreideologisk politik – men har succes, når den skjuler det

Sider

Mest læste

  1. Sven Ove Gade tegner et overbevisende usympatisk portræt af sin forgænger som chefredaktør på Ekstra Bladet
  2. Udgivelsen af Henning Fonsmarks ufærdige erindringer både glæder og skuffer
  3. Mads Qvortrup har begået en velskrevet og velargumenteret bog om de fire danske statsministre, han mener har gjort sig fortjent til betegnelsen statsmand. Men bogen skæmmes af en række fejl