Person

Henning Koch

Artikler
4. februar 2006

Det handler ikke om ytringsfrihed, men om etisk forsvarlighed

Det handler om moral og respekt, ikke ytringsfrihed. Juridiske eksperter vil have debatten tilbage på sporet
7. februar 2006

Hjertets dannelse og juristerne

Juridiske eksperter har fra tid til anden taget ordet i debatten om Muhammed-tegningerne. Flere gange for at sige, at den ophidsede debat ikke har noget med ytringsfrihed at gøre. "Det handler ikke om ytringsfrihed men om etisk forsvarlighed," hedder det i en overskrift, hvor tre juridiske professorer udtaler sig (Information den 4...
7. februar 2006

Den store trussel?

Politikere og parter under pres bliver ved med at sige: Ytringsfriheden er i fare! Grundlaget for vores samfund er truet! Islamismen vil føre til selvcensur, og så har vi mistet vores demokrati...
21. februar 2006

JP-tegningerne er ikke en enlig svale

Muhammed-tegningerne er udtryk for en stadigt mere politiseret presse, mener professor i medievidenskab Stig Hjarvad. Sammen med sagkyndige i retspolitik og religion gav han i går sin vurdering af Muhammed-konflikten til kende på konferencen 'Gudebilleder' på Københavns Universitet.
22. februar 2006

Troens flammer næres af globaliseringen

International mobilitet og kommunikation giver nye handlemuligheder for religiøse grupper, understreger universitetsfolk på tværs af fagopdeling
2. marts 2006

Landsforræder-sager lander i skraldespanden

Beskyldninger og sagsanlæg for landsforræderi fyger rundt i arenaen i Muhammed-debatten, men juristerne tror ikke på et retligt efterspil
25. marts 2006

'Respekten for mennesket er ved at gå i glemmebogen'

Isi Foighel, konservativ minister i Schlüter-regeringen og siden menneskeretsdommer i Strasbourg, fremhæver de mentale omkostninger ved at bo i et overvågningssamfund. Den nuværende udlændingepolitik får ham til at tvivle på myndighedernes respekt for mennesket. Og han mener, at Dansk Folkeparti tvinger regeringen til at føre en politik i modstrid med fundamentale borgerlige værdier
3. februar 2007

Ingen retlig interesse

Henning Koch, professor i forfatningsret ved Københavns Universitet, mener ikke man bør føre en retssag mod Fogh. De danske domstole er simpelthen ikke egnede til at træffe afgørelse i en sådanne sager, mener han
3. februar 2007

En grundlovssikret ret

Tidligere justistsminister og juraprofessor Ole Espersen mener, at den retlige interesse i sagen er klar. Efter Danmarks indtrædelse i Irakkrigen er terrorrisikoniveauet steget. Sagsøgerne har derfor en væsentlig interesse i at få prøvet sagen
24. marts 2007

EU er en succes, som Danmark holder sig på afstand af

Armslængde. Unionen er lykkedes ud over al forventning, men under Fogh har Danmark valgt at holde sig på en armslængdes afstand. Trist - blev forskere enige om på debatmøde

Sider

  • 16. december 2005

    Ytringsfrihed eller hensynsfuldhed?

    Nej tak til hensynsløs ytringsfrihed. Det var budskabet i Deadline 2 den 11. december om Jyllands Postens krig mod islam. I den ophedede debat fremtrådte menneskerettighedsjuristen Henning Koch...