Person

Henning Koch

21. februar 2006

JP-tegningerne er ikke en enlig svale

Muhammed-tegningerne er udtryk for en stadigt mere politiseret presse, mener professor i medievidenskab Stig Hjarvad. Sammen med sagkyndige i retspolitik og religion gav han i går sin vurdering af Muhammed-konflikten til kende på konferencen 'Gudebilleder' på Københavns Universitet.
22. februar 2006

Troens flammer næres af globaliseringen

International mobilitet og kommunikation giver nye handlemuligheder for religiøse grupper, understreger universitetsfolk på tværs af fagopdeling
2. marts 2006

Landsforræder-sager lander i skraldespanden

Beskyldninger og sagsanlæg for landsforræderi fyger rundt i arenaen i Muhammed-debatten, men juristerne tror ikke på et retligt efterspil
25. marts 2006

'Respekten for mennesket er ved at gå i glemmebogen'

Isi Foighel, konservativ minister i Schlüter-regeringen og siden menneskeretsdommer i Strasbourg, fremhæver de mentale omkostninger ved at bo i et overvågningssamfund. Den nuværende udlændingepolitik får ham til at tvivle på myndighedernes respekt for mennesket. Og han mener, at Dansk Folkeparti tvinger regeringen til at føre en politik i modstrid med fundamentale borgerlige værdier
3. februar 2007

Ingen retlig interesse

Henning Koch, professor i forfatningsret ved Københavns Universitet, mener ikke man bør føre en retssag mod Fogh. De danske domstole er simpelthen ikke egnede til at træffe afgørelse i en sådanne sager, mener han
3. februar 2007

En grundlovssikret ret

Tidligere justistsminister og juraprofessor Ole Espersen mener, at den retlige interesse i sagen er klar. Efter Danmarks indtrædelse i Irakkrigen er terrorrisikoniveauet steget. Sagsøgerne har derfor en væsentlig interesse i at få prøvet sagen
24. marts 2007

EU er en succes, som Danmark holder sig på afstand af

Armslængde. Unionen er lykkedes ud over al forventning, men under Fogh har Danmark valgt at holde sig på en armslængdes afstand. Trist - blev forskere enige om på debatmøde
13. april 2007

Terror-dom begrænser ytringsfriheden

Terrorloven, der for første gang blev brugt i Said Mansour-dommen, indskrænker ytringsfriheden i Danmark, mener professor Henning Koch. Også retssikkerheden er truet med den nye lov
13. april 2007

Ingen genvej for krigsmodstandere

Forestillingen om, at der findes en international retfærdig retsorden, når det gælder krige og væbnede konflikter, er desværre forkert. Man kan ikke sammenligne den internationale retsorden med en retsstats. Den mest fremherskende internationale lov er fortsat den stærkes ret, hvor bedrøveligt og uretfærdigt det end er.
18. april 2007

Spørgsmål til lederskribenten

Det vil jeg da heller ikke gøre, selv om Bent Winthers ledende artikel 13. april under overskriften 'Ingen genvej for krigsmodstandere' kunne friste til det. I stedet for vil jeg stille Bent Winther følgende spørgsmål, så kan vi jo på basis af besvarelserne hver for sig gøre vores bedømmelse: B...

Sider