Person

Henning Koch

16. december 2000

Et årti, der ikke er forbi

1930’ernes kamp – og kampen om, hvordan den skal forstås – er stadigt aktuel. Det viser debatten om Kaj Munk 1930’ERNE ER fjerne i tid, men nærværende i dagens danske politik...
24. november 2000

Kommer EU til afstemning?

Holger K. Nielsen er stadig manden med nøglerne, efter den pludseligt opståede dramatik om Nice-Traktaten Frie ord - Suverænitet MED det hidtil oversete traktat-forslag om fælles EU-regler for patent-lovgivning, der af flere statsretseksperter vurderes som intet mindre end suverænitetsafgivelse i den danske Grundlovs forstand, bliver Holger K...
2. oktober 2000

’Nogen må gøre noget’

Vi er ikke længere indstillet på godvilligt at indrette os efter flertallet. Men den amerikansk-inspirerede rettighedskultur giver fællesskabet problemer, mener professor i ’samfundets tarv’ »Vi har glemt, at der til rettigheder også knytter sig pligter...
2. oktober 2000

De uansvarlige

*»Da Møns Klint styrtede ned, ringede en journalist til fakultetet og sagde: Hvem er ansvarlig for det? Den, der blev spurgt kunne dårligt svare andet end: ’Det er formentlig Vorherre!’ Men det interessante ved historien er den spontane reaktion: ’Nogen må da være ansvarlige og have forsømt at være opmærksom på...
28. september 2000

Velfærden skal grundlovsikres

Uanset udfaldet af dagens folkeafstemning tyder alt på en delt befolkning i EU-gyseren. Derfor får vi brug for en grundlovskommission, mener professor i statsret, Henning Koch Midt i euro-diskussionens vrimmel af garantier, vetoløfter og bekymring for den danske velfærdsmodel melder en statsretsekspert sig nu med en opfordring til så at sige at grundlovsgarantere den danske velfærd...
11. september 1999

Visioner for et multireligiøst samfund

Ny debatbog fra Nævnet for Etnisk Ligestilling stiller spørgsmål ved Grundlovens løfte om religionsfrihed Indvandrerdebat "Et multietnisk velfærdssamfund er en stor udfordring for os alle sammen...
1. juli 1999

Reform skal sikre domstoles uafhængighed

Reform, der træder i kraft i dag, fjerner domstolene fra Justitsministeriets styring I dag river domstolene sig løs fra Justitsministeriet. Det sker, når den nye Domstolsstyrelse indleder sit arbejde som nyt ledelsesorgan for de danske domstole...
23. februar 1999

Folketinget var advaret

Folketinget kan ikke tørre ansvaret for den grundlovsstridige Tvind-lov af på regeringen, siger eksperter. Ny Grundlov skal løse problemet Selv om Justitsministeriets lovafdeling ikke mente, at Tvindloven var i strid med Grundloven, så var Folketingets politikere advaret om problemerne i lovforslaget...
22. februar 1999

Frank Jensen siger nej til uvildigt lovråd

Højesteretdommen i Tvind-sagen har sat gang i overvejelser hos retseksperter, som foreslår et uvildigt lovråd. Frank Jensen mener det er unødvendigt Fredagens historiske Højesteretsafgørelse, der kender Tvind-loven Grundlovsstridig, har sat gang i spekulationerne hos landets retseksperter...
20. februar 1999

Højesteret stækker Folketinget

Højesterets Tvind-dom styrker borgere og domstole på bekostning af Folketinget som lovgiver. Eksperterne og Tvind jubler, mens regeringstoppen tier Højesteret fastslog i går, at den stærkt omdiskuterede særlov for Tvind-skoler strider mod Grundloven...

Sider