Person

Henri Bergson

Evnen til at give efter uden at knække

Tryghed kræver, at man gør ikke tilgængelig information så tilgængelig som muligt, så fremtiden ikke kommer uventet

Kunsten tilbage til livet

Diskussionen af avantgarden i kunsten får nye præmisser gennem udgivelsen af righoldig mammutantologi

Viden uden handling er nytteløs viden

En af det moderne Kinas førende filosoffer, Cheng Zhongying, forelæser i næste uge på Københavns Universitet. Hans tanker om blandt andet en praktisk anvendelig administrationsfilosofi har været med til at præge 'det nye harmoniske samfund' mere eller mindre tilstræbt af nyere kinesiske ledere

Et samfund af søvngængere

I Frankrig er der opstået en fornyet interesse for den afdøde sociolog Tarde, og det påvises bl.a., at han på ingen måde blandede sociologi og psykologi sammen, men at han præsenterede et helt igennem sociologisk program, som tilmed er ganske overrumplende

’Vi ved ikke, hvem vi selv er’

Dyke Johannsen er en kunstner, som de færreste kender uden for grænseegnens marsk, og alligevel er han kendt og anerkendt i Tyskland og Holland især. Blev han måske dømt af det gode, kulturradikale selskab, spørger Bodil Marie Thomsen i anledningen en aktuel udstilling på Fanø

Ordkunst med særlige motiver

Modernismen holder for i tidstypisk fortolkning med Pär Lagerkvist som anledning

Kulturradikalismens formelle moral

Den kulturradikal æstetik kan ikke frakendes formel moral, tværtom har de bedste af traditionens smagsdommere netop været store formalister

Kulturens Mount Rushmore

Der er god grund til at konsultere Pär Lagerkvists 90 år gamle ’Ordkunst og billedkunst’, der først nu er blevet oversat til dansk. Det er et aktuelt værk, som fortæller os om alt det vi ikke fik i dansk kulturliv

Hjertets narkose

*»Den franske filosof Henri Bergson har skrevet en meget god bog om latter. For at være komisk er det nødvendigt, at hjertet er under kortvarig narkose – hvad er noget ganske andet end en vedvarende bedøvelse...

Jøden som intellektuel - både indenfor og udenfor

Jødisk tænkning har både befordret offerrollen – og rollen som andre ofres humanistiske advokat

Sider

Mest læste

  1. Dyke Johannsen er en kunstner, som de færreste kender uden for grænseegnens marsk, og alligevel er han kendt og anerkendt i Tyskland og Holland især. Blev han måske dømt af det gode, kulturradikale selskab, spørger Bodil Marie Thomsen i anledningen en aktuel udstilling på Fanø
  2. Ved døden opløses kroppen, og sindet afpersonaliseres og forener sig igen med det universelle