Person

Henry Morgenthau

Plan B for Tyrkiet

Tyrkiets fornægtelses-industri kan spænde ben for Barack Obamas løfte om at anerkende det armenske folkemord

Klare indicier på forsætligt folkemord

Hadet imellem vore folk er nu så stort, at vi må gøre det forbi med armenierne', skrev den daværende osmanniske indenrigsminister om de massedrab, der ikke må kaldes folkemord i dagens Tyrkiet

Handlingens uafvendelige tvivl

Når man ved, at man gør det forkerte og gør det

Kunsten at fornægte

Det er ikke første gang det armenske folkemord er temaet for en amerikansk produceret film. Men det er første gang den ikke bliver stoppet af tyrkiske protester