Person

Irene Simonsen

VK afviser resultatløn

Socialdemokraterne og integrationseksperter ønsker resultatløn til chefer, der vil ansætte indvandrere i statens tjeneste. Det afviser regeringen

Vuggestuekvoter vækker politisk bekymring

Kommuner må gerne sprede tosprogede vuggestuebørn, vurderer jurist ved Institut for Menneskerettigheder. Men ordningen vækker bekymring på Christiansborg

Uenighed om imamuddannelse

Staten risikerer at kaste muslimer fra sig med en uigennemtænkt imamuddannelse, mener imam Fatih Alev. Videnskabsministeren afviser en egentlig imamuddannelse. Men S og R fastholder behovet for en uddannelse og ønsker at inddrage det muslimske miljø

Flertal for at straffe giftefogeder, der medvirker til tvangsægteskab

Det skal være muligt at straffe giftefogeder og politikere, der vier udlændinge der tvangsgiftes, foreslår de radi-kale. S og V bakker op

Hvilshøj dropper lempelse

Integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) dropper nu, efter krav fra Dansk Folkeparti samt kritik fra Venstres og De Konservatives integrationsordførere, sin plan at lempe reglerne for familiesammenføring...

Institut: Danmark handler i strid med konventioner

De danske udlændingemyndigheders behandling af sager om familiesammenføring er tilfældig, uklar og i strid med internationale konventioner, siger Institut for Menneskerettigheder. Integrationsministeren afviser kritikken

SF kræver undersøgelse af racistiske overfald

Stigningen i antallet af racistisk motiveret kriminalitet skal kortlægges, og myndig-hederne skal påtage sig ansvar, mener SF

Hvem er dansk?

Regeringens seneste stramninger af indvandrernes livsbetingelser accentuerer endnu engang spørgsmålet om, hvad det vil sige at være dansk. Venstres integrationspolitiske ordfører, Irene Simonsen forlanger i en P1-diskussion med de radikales Simon Emil Amnitzbøl den 8...

Ønske om venligere velkomst til indvandrere

Velfærdskommissionen ønsker, at kommunerne skal sørge for en vært til alle nyankomne indvandrere. En sådan ordning kan give stor gevinst - også for danskere, vurderer fagfolk

Læger: Udlændinge-debatten er fjendtlig

54 læger beskylder regeringen og Dansk Folkeparti for en fremmedfjendsk tone i udlændingedebatten. Venstre afviser angrebet. Dansk Folkeparti synes, det er komisk. 'Der er snart ikke flere faggrupper tilbage', siger Jesper Langballe

Sider

Mest læste

  1. Venstre handler umoralsk, når man afviser at tage imod irakiske flygtninge, lyder anklagen fra baglandet. Hvis det kan ske som led i en international aftale, bør Danmark tage sin del af ansvaret, mener flere venstrefolk