Person

Jean Baudrillard

Nyrige i Versace møder Mao

Kina er et evigt paradoks: Jo mere det åbner sig for omverden, jo mindre ved vi om kineserne. Byggeboom, lave lønomkostninger, købedygtighed og eksportmuligheder dominerer strømmen af informationer, mens kinesernes private liv er lige så lukket et land for os, som Den Forbudte By var det for Marco Polo i 1280'erne

Den store mobilisering

Hvad viser en massiv demonstration mod afskaffelse af gruppeeksamen? En sommer i New York City viste historiens afslutning sig på ny: Op til det seneste præsidentvalg valgte republikanerne at afholde partikongres i New York City, midt i den østkystkultur, der traditionelt stemmer demokratisk og aktuelt foragtede præsidenten fra Texas...

Turboforbrugets individ

I sit nye essay fortæller Lipovetsky historien om, hvorledes vor tids individ er stadigt mere forankret i forbrugssamfundet - uden dog at være fuldstændigt opslugt af det

Symbolik, simulakrum, forførelse, fatalitet

Den store franske filosof og samfundstænker Jean Baudrillard er død. Det blev til 35 års opbrud

Finurlig og uforfærdet

Per Aage Brandt, professor, Moderne sprog og litteratur, Case Western Reserve University, Ohio

En kilde til uro

Der er en underliggende sammenhæng mellem 'Die Hard'-filmene og andre moderne mediefænomener som f.eks. Ungdomshuset: Dramatisk underholdning og et hemmeligt ønske om at se magten destrueret

Illusionen mod illusionen

Jean Baudrillard er død, men alligevel har man ved store begivenheder og offentlige præsentationer fornemmelsen af, at det går, som det går, og Baudrillard får ret

Når kynisme ankommer som dumhed?

Et udvalg fra Peter Sloterdijks hovedværk ’Kritik af den kyniske fornuft’ er nu blevet genudgivet på dansk. Hans udlægninger af den ’falske oplyste bevidst-hed’ – den folkelige disciplin at stille sig væk fra den sociale virke-ligheds store ildebrand og kultivere sin egen have – er ulykkeligt præcise

Bogkort

Bogtillæg Amerika ifølge Baudrillard *»Amerika er modernitetens originale version, vi europæere er den eftersynkroniserede version eller en version med undertekster.« Sådan skriver den franske sociolog, filosof, samfundskritiker og postmodernist Jean Baudrillard i Amerika, der er blevet betegnet som en af 80’ernes vigtigste bøger om USA...

Hvilken fremtid har værdierne?

Den værdikrise, vi oplever, handler ikke om værdier. Den handler om, hvordan vi som globaliserede mennesker skal omgå værdierne

Sider

Mest læste

  1. Hvad er forskellen på et mundbind og en maske? Intet, bortset fra alt
  2. Den er blevet fortiet, udskældt, beundret, betvivlet, tilbedt, feteret, portrætteret, skamferet, tabuiseret og bredt eksponeret. Nu er kussens kulturhistorie udgivet på dansk
  3. Når H. C. Andersen hyldede nattergalen, handlede det da kun om hans egen, menneskeskabte virkelighed? Eller har naturen faktisk også sin egen ret?
  4. Vi er på vej ind i en tid, hvor det umiddelbare, kropslige og æstetiske kommer i centrum. Sådan sagde den franske sociolog Michel Maffesoli ved en offentlig forelæsning på Københavns Universitet i går
  5. Den kaldes postgraffiti og neograffiti og så street art. Hvad er den? Første bog om det globale fænomen åbner landskabet
  6. Et udvalg fra Peter Sloterdijks hovedværk ’Kritik af den kyniske fornuft’ er nu blevet genudgivet på dansk. Hans udlægninger af den ’falske oplyste bevidst-hed’ – den folkelige disciplin at stille sig væk fra den sociale virke-ligheds store ildebrand og kultivere sin egen have – er ulykkeligt præcise
  7. Det er ikke et personligt opgør. Det er en videnskabelig fejde. Kierkegaard-forskeren Peter Tudvad retter et angreb mod Joakim Garffs prisbelønnede Kierkegaardbiografi
  8. Det er et både morsomt og nostalgisk gensyn med den franske intellektuelle Jean Baudrillard, som leveres i en ny norsk udgivelse af nogle af hans sidste essays