Person

Jens Oddershede

Ledighed giver længere studietider

Politikerne har i årevis forsøgt at få de studerende til at blive hurtigere færdig, men den høje ledighed blandt nyuddannede betyder, at flere studerende udskyder den sidste eksamen. Det vurderer universiteter og professionshøjskoler

SRSF sparer på universiteter

De studerende føler sig snydt, fordi regeringen trods løfter om at investere i uddannelse og forskning, ønsker besparelser for 600 millioner kroner

Rektorer opfordrer ny regering til at droppe kandidatpant

På de danske universiteter er der stor utilfredshed med S-SF's forslag om kandidatpant, der betyder, at en kandidatgrad kan komme til at koste penge. Jens Oddershede fra Syddansk Universitet vurderer, at det vil få mange til stoppe med at læse efter tre år

Rød regering medfører ingen ændringer i universitetsloven

Forårets ændringer af universitetsloven kommer trods hensigterne ikke til at medføre mere indflydelse til universitetsbefolkningen, mener studerende og ansatte. Men selv om tre ud af fire partier i det nye flertal deler det synspunkt, er der ikke ny lovgivning på vej

Flere penge garanterer ikke bedre uddannelse

Der er ingen klar sammenhæng mellem flere penge og bedre uddannelse, påpeger økonomer. Målret ressourcerne og gør plads til anderledes tænkning på uddannelserne, lyder rådene

Ringe talentpleje på universiteterne

En tredjedel af universitetsforskerne overvejer at forlade jobbet, fordi fremtids-udsigten er for uvis, viser ny undersøgelse. Universiteterne er for dårlige til at håndtere unge forskertalenter, og det går især ud over kvinderne, mener de højtuddannedes fagforening

Sværere at fange forskningssnyd

Antallet af indsendte forskningsartikler er steget markant, samtidig med at det er blevet sværere at finde fagfolk til at kontrollere indholdet. Resultatet er, at der bliver publiceret dårligere og i værste fald mere uredelig forskning, advarer videnskabsredaktører

Universiteter: Grænsen for optag af studerende er nået

Politikere og erhvervsliv må se langt efter flere studiepladser på universiteterne. Der skal flere penge på bordet, ellers vil det ikke kunne lade sig gøre at uddanne flere, lyder det fra rektorerne

Behovet for flere studiepladser vokser

Antallet af unge i den uddannelsessøgende alder stiger. Derfor er det nødvendigt at tage problemet med for få studiepladser alvorligt, mener Dansk Industri. Men universiteterne risikerer at måtte gå på kompromis med kvaliteten af undervisningen, hvis der skal optages endnu flere, lyder det

Unge søger mod Aalborg og Odense for at læse

Rekordmange får i dag besked om, at de er optaget på universitetet. Aalborg Universitet er topscorer, når det kommer til at tiltrække unge fra andre dele af landet

Sider

Mest læste

  1. Danske forskere er ofte afhængige af eksterne midler for at kunne forske. Men ny analyse viser, at en elite bestående af 20 procent af forskerne får 90 procent af de konkurrenceudsatte forskningsmidler. Det vækker bekymring, fordi nybrud i forskningen især kommer fra mindre og yngre grupper af forskere
  2. Regeringen vil bruge godt 3,5 mia. kroner mere på at få flere unge i uddannelse, men pengene skal primært hentes hjem på, at de studerende bliver hurtigere færdige. Urealistisk, vurderer studerende og rektorer. Det kan ifølge uddannelsesministeren betyde ændringer af SU’en
  3. De private fonde finansierer stadig mere forskning. Det giver flere penge til forskning, men koncentrationen af forskningsmidler kan føre til, at vi kommer til at mangle vigtig viden og får færre nybrud, mener eksperter
  4. Er danske universiteter blevet »forretninger, som kigger på bundlinjen«, eller er dansk forskning blevet »ubetinget bedre«? Forskerne selv er ikke enige. Information forsøger at gøre boet op to årtier efter, at tidligere videnskabsminister Helge Sander startede en revolution under slagordet ’fra forskning til faktura’
  5. Venstres udspil om private universiteter er en trussel mod den danske gratismodel, mener bl.a. Dansk Magisterforening. Brugerbetaling følger uundgåeligt efter, siger de
  6. Regeringen har besluttet, at studerende fremover kun må gå alene til eksamen
  7. Det er de færreste studerende, der gider at stemme ved universiteternes valg til bestyrelse og faglige udvalg. Et nyligt afholdt valg på Syddansk Universitet bekræfter tendensen
  8. Helge Sander vil ændre kønsdiskriminerende bonusordning. Barsel bliver ikke trukket fra, når universiteterne får bonus for, hvor hurtige de studerende er. Problemet er ifølge ministeren manglende tal på studerende på barsel. Det passer ikke, mener Enhedslisten