Person

Jens Oddershede

Rektorer opfordrer ny regering til at droppe kandidatpant

På de danske universiteter er der stor utilfredshed med S-SF's forslag om kandidatpant, der betyder, at en kandidatgrad kan komme til at koste penge. Jens Oddershede fra Syddansk Universitet vurderer, at det vil få mange til stoppe med at læse efter tre år

Rød regering medfører ingen ændringer i universitetsloven

Forårets ændringer af universitetsloven kommer trods hensigterne ikke til at medføre mere indflydelse til universitetsbefolkningen, mener studerende og ansatte. Men selv om tre ud af fire partier i det nye flertal deler det synspunkt, er der ikke ny lovgivning på vej

Flere penge garanterer ikke bedre uddannelse

Der er ingen klar sammenhæng mellem flere penge og bedre uddannelse, påpeger økonomer. Målret ressourcerne og gør plads til anderledes tænkning på uddannelserne, lyder rådene

Ringe talentpleje på universiteterne

En tredjedel af universitetsforskerne overvejer at forlade jobbet, fordi fremtids-udsigten er for uvis, viser ny undersøgelse. Universiteterne er for dårlige til at håndtere unge forskertalenter, og det går især ud over kvinderne, mener de højtuddannedes fagforening

Sværere at fange forskningssnyd

Antallet af indsendte forskningsartikler er steget markant, samtidig med at det er blevet sværere at finde fagfolk til at kontrollere indholdet. Resultatet er, at der bliver publiceret dårligere og i værste fald mere uredelig forskning, advarer videnskabsredaktører

Universiteter: Grænsen for optag af studerende er nået

Politikere og erhvervsliv må se langt efter flere studiepladser på universiteterne. Der skal flere penge på bordet, ellers vil det ikke kunne lade sig gøre at uddanne flere, lyder det fra rektorerne

Behovet for flere studiepladser vokser

Antallet af unge i den uddannelsessøgende alder stiger. Derfor er det nødvendigt at tage problemet med for få studiepladser alvorligt, mener Dansk Industri. Men universiteterne risikerer at måtte gå på kompromis med kvaliteten af undervisningen, hvis der skal optages endnu flere, lyder det

Unge søger mod Aalborg og Odense for at læse

Rekordmange får i dag besked om, at de er optaget på universitetet. Aalborg Universitet er topscorer, når det kommer til at tiltrække unge fra andre dele af landet

Forskere skal betale for at arbejde i Danmark

Siden nytår har udenlandske forskere, der skriver jobkontrakt med et dansk universitet, skulle betale gebyr for at få opholdstilladelse. Indtil videre er 429 ramt af ordningen, der møder kritik fra landets universiteter

Øget optag koster universiteterne dyrt

Et rekordstort antal unge ventes at søge ind på universitetsuddannelserne i år, men universiteterne risikerer selv at skulle betale regningen. De seneste års øgede optag kommer til at koste universiteterne godt 730 mio. kr. Rektorerne ønsker en garanti for, at regeringen vil betale for det øgede optag

Sider

Mest læste

  1. Danske forskere er ofte afhængige af eksterne midler for at kunne forske. Men ny analyse viser, at en elite bestående af 20 procent af forskerne får 90 procent af de konkurrenceudsatte forskningsmidler. Det vækker bekymring, fordi nybrud i forskningen især kommer fra mindre og yngre grupper af forskere
  2. En kvinde, der er nået til tops på den akademiske rangstige, har ikke så mange børn som manden på kontoret ved siden af
  3. Danmark bruger hvert år fire mia. kr. på at uddanne ph.d.er. Men der er for mange eksempler på, at de studerende spilder tiden på irrelevante kurser, mener Forskningspolitisk Råd. Det vil lave uddannelsen om, så ph.d.ernes forskning komme samfundet bedre til gavn
  4. Det skal fortsat være muligt at skrive projekter i grupper uden at sætte navn på de enkelte afsnit, viser den ny eksamensbekendtgørelse
  5. Selv om ungdomsårgangene bliver større, har færre unge søgt ind på en uddannelse i år. Nye optagelsesregler får en del af skylden for det rekordlave optag, men flere uddannelsesfolk frygter, at vi er ved at tabe nogle generationer på gulvet
  6. Det er de færreste studerende, der gider at stemme ved universiteternes valg til bestyrelse og faglige udvalg. Et nyligt afholdt valg på Syddansk Universitet bekræfter tendensen
  7. Regeringen har besluttet, at studerende fremover kun må gå alene til eksamen