Person

Jens Oddershede

OECD: Slip universiteterne fri af statens greb

Topaktuel OECD-kritik af den danske universitetsverden anbefaler selvejende universiteter og klarere personalepolitik – men også mere brugerbetaling

Universiteternes piveri

Universiteterne har offentliggjort en undersøgelse, der viser at det er dyrere at undervise smede end jurister. Piveri og misundelse, lyder nogle af reaktionerne

Ensomme studerende er et overset problem

Syddansk Universitet har bevilget penge til at bekæmpe ensomhed blandt studerende. Et vigtigt skridt, mener psykolog

Sander: Universiteter skal prioritere ph.d.’ere

Videnskabsministeren vil tvinge universiteterne til at bruge flere penge på unge forskere. Men det er slet ikke nok til at afhjælpe manglen, mener DI

Stadig færre får lov at forske

Antallet af nyansatte ph.d.-studerende falder. Universiteterne advarer om mangel på forskere i fremtiden

Historikere strides om Den Kolde Krig

Ophidset historikerstrid om løgn og sandhed i professor Bent Jensens og Weekendavisens opgør med venstrefløjen

Den fynske forbindelse

Historien om Rigsarkivets flytning til Odense er en historie om, hvordan stort og småt hænger sammen i dansk politik

Universiteter kæmper for selvbestemmelse

Syddansk Universitet er parat til at følge regeringens ønsker om folk ude fra i ledelsen. Mens andre institutioner forsøger at holde stolen for døren

Universiteter må fyre flere

Uforudsete sparekrav betyder efter al sandsynlighed, at kriseramte natur-videnskabelige uddannelser må fyre og skære yderligere Finansministeriets julegave til landets universiteter - et sparekrav på 51 mio...

Sider

Mest læste

  1. Danske forskere er ofte afhængige af eksterne midler for at kunne forske. Men ny analyse viser, at en elite bestående af 20 procent af forskerne får 90 procent af de konkurrenceudsatte forskningsmidler. Det vækker bekymring, fordi nybrud i forskningen især kommer fra mindre og yngre grupper af forskere
  2. Regeringen vil bruge godt 3,5 mia. kroner mere på at få flere unge i uddannelse, men pengene skal primært hentes hjem på, at de studerende bliver hurtigere færdige. Urealistisk, vurderer studerende og rektorer. Det kan ifølge uddannelsesministeren betyde ændringer af SU’en
  3. Er danske universiteter blevet »forretninger, som kigger på bundlinjen«, eller er dansk forskning blevet »ubetinget bedre«? Forskerne selv er ikke enige. Information forsøger at gøre boet op to årtier efter, at tidligere videnskabsminister Helge Sander startede en revolution under slagordet ’fra forskning til faktura’
  4. Venstres udspil om private universiteter er en trussel mod den danske gratismodel, mener bl.a. Dansk Magisterforening. Brugerbetaling følger uundgåeligt efter, siger de
  5. Regeringen har besluttet, at studerende fremover kun må gå alene til eksamen
  6. De private fonde finansierer stadig mere forskning. Det giver flere penge til forskning, men koncentrationen af forskningsmidler kan føre til, at vi kommer til at mangle vigtig viden og får færre nybrud, mener eksperter
  7. Antallet af engelsksprogede uddannelser i Danmark er fordoblet de seneste fem år, og universiteterne fortsætter internationaliseringen. Men hvis ikke der forskes og undervises på dansk, vil sproget langsomt dø, advarer flere eksperter
  8. Det er de færreste studerende, der gider at stemme ved universiteternes valg til bestyrelse og faglige udvalg. Et nyligt afholdt valg på Syddansk Universitet bekræfter tendensen