Person

Jens Vibjerg

25. januar 2007

Flere tunge modtagere af kontanthjælp

I løbet af et halvt år er der blevet 3.000 flere meget svage kontant-hjælpsmodtagere. 'Skræmmende', mener radikal politiker
26. januar 2007

Længere ventetid på østarbejdere

Mindre firmaer må vente længere tid på godkendelse af udenlandske arbejdere.Regeringen kritiseres for at være fodslæbende
14. februar 2007

Erhvervslivet presser regeringen for at lette adgangen til Danmark

Den akutte mangel på arbejdskraft får nu både Dansk Industri og Dansk Erhverv til at kræve lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft. Både Venstre og de konservative er parate til at lempe jobkortordningen, men Dansk Folkeparti afviser
10. marts 2007

V: R-kritik helt ude i hampen

Folk i matchgruppe 5 er undtaget fra arbejdskravet, mens de i matchgruppe 4 kan arbejde lidt ifølge deres kommune. Derfor er de Radikales kritik af kontanthjælpsreglerne "helt ude i hampen"...
17. april 2007

Jobcentre skal afdække døendes arbejdsevne

Jobcentre skal udarbejde såkaldte ressourceprofiler for dødeligt syge ledige. Uværdigt, mener både centerchefer, socialrådgivere - og politikere
25. maj 2007

V ønsker frihedsbrev til førtidspensionister

Venstre foreslår, at førtidspensionister skal have mulighed for at prøve sig af på arbejds-markedet uden risiko for at miste pensionen
29. juni 2007

Pisk hjælper ikke svage ledige i job

Det store fokus på aktivering og trusler om at miste kontanthjælpen får ikke de svage ledige i arbejde, viser ny rapport fra SFI
For nogen kan det være rigtigt at samle skruer for at for at lære at møde om morgenen og omgås kolleger, men Ventres Jens Viberg.
3. juli 2007

Mere uddannelse til ansatte sikrer ikke bedre velfærd til borgerne

Imens regeringen poster milliarder i uddannelse til de ansatte, advarer eksperter mod at tro, at det fører til bedre velfærd
19. juli 2007

Radikale laver høring om afbureaukratisering

Offentlige organisationer skal bidrage til en liste over unødigt bureaukrati, lyder opfordringen fra de radikale. Venstre kalder initiativet malplaceret
27. december 2006

LÆSERBREVE

Prostitutionspolitik Tak til Christian Groes-Green for hans indlæg den 21. december. Rart med et nuanceret syn på problemstillingen. Man kan nu en gang ikke overføre SF-feministens forestillinger om, at en kvindens salg af sex er undertrykkelse, til den modne domina med egen blomstrende virksomhed, der er i gang med at afklapse bankdirektørens med sidste nummer af Børsen...

Sider