Person

Jesper Hoffmeyer

Rettelse

Ved en fejl manglede forlagsoplysningerne i Karen Sybergs anmeldelse den 12. juli af Jesper Hoffmeyers disputats, Biosemiotik. De kommer her: Jesper Hoffmeyer: Biosemiotik - en afhandling om livets tegn og tegnenes liv...

DEBAT

Ikke en enkelt hue... *I Københavns politiske køkken bruges der i stedet for viden et surrogat: Antagelser. Wilfried Schuhmacher, Gadstrup En vred person *En person, som med urette får skældud for noget skidt, bliver vred...

Den uhellige gral

»Naturvidenskab er som elitesport: Find de fysiske grænser og overskrid dem.« Reklame fra Naturvidenskabelig Fakultet, Køben- havns Universitet for Åbent Hus-arrangement LANG tid siden er det ikke, at en moderne turist undrede sig over, at fiskeren på en Middelhavsstrand allerede først på formiddagen sad og drev den af...

GMO er ikke den hellige gral

Genmodificering er en teknik, siger Jesper Hoffmeyer, lektor ved Molekylærbiologisk Institut på Københavns Universitet. Den dybe ulykke er, at kritikken vender sig imod teknikken i stedet for at vende sig mod det, den bruges til

Alt er fortolkning

»Plads til kritik af Darwin«, udtalte Kristeligt Folkepartis nye formand Marianne Karlsmose. Det ville muslimerne sikkert skrive under på. Det hele er lige godt

Fest for en alarmist

Ud over at være komponist er Per Nørgård en suveræn mundtlig fortæller og analytiker

Bogkort

(2. sektion) *Kritik – Der er i Kritik 155-6 en artikel af Jesper Hoffmeyer, der må betegnes som usædvanligt god. Hoffmeyer åbner sin artikel med et paradoks: Vi opfatter mennesket som frit og suverænt og naturen som ufri og styret af regler, vi kalder for naturlove: De to holdninger modsiger ikke hinanden, hvis man tror på en Gud, som har skabt både natur og menneske...

Junk Music

Mandagens koncert på Den Anden Opera var dømt til at mislykkes. Publikum var ikke rede til den

Fra vareliberalisme til vidensøkonomi: Hvad nu?

Ny bog sætter det repræsentative demokrati, velfærdsstaten og kapitalismen under defintiv debat. To af bogens forfattere, Christian Madsbjerg og Jean Fischer, udfolder debatten

Miljøet er vigtigere end arvelighed

Ny forskning viser, at mennesket kun har omkring 30.000 gener, og at miljøet derfor spiller en større rolle i forståelsen af den menneskelige adfærd end hidtil antaget

Sider

Mest læste

  1. Jesper Hoffmeyer søgte at gentænke hele den biologiske videnskab med teorien om tegn som ledetråd. Han døde onsdag, 77 år gammel
  2. Om Henrik Stangerups forfatterskab BOGTILLÆG (2. SEKTION) I Philip Roths Portnoy's Complaint slutter bogen og dens 195 sider lange monolog: "...It makes me want to scream, the ridiculous disproportion of the guilt! May I? Will that shake them up too much out in the waiting room?...
  3. Biokemiker Jesper Hoffmeyer mener, at han gennem de seneste 20-30 år har fået mere og mere ret i det, han også har fået tæv for; nemlig påstanden om, at livsprocesserne må forstås semiotisk, som tegnprocesser. Hans seneste bog, ’Overfladens dyb’, er et opgør med både den gen-centrerede biologi og psykologien
  4. Er den sansede natur vi til daglig går rundt og føler os forbundet med blot et distraherende bedrag? FEEDBACK "Når næsehornene, hvalerne og elefanterne ikke har større betydning i det evolutionære spil end tre forskellige cikade-arter, er det absurd at bruge så megen energi på at bevare dem...
  5. Kun et lille mindretal lader sig lede af moralisme og idealisme i klimadebatten. Hvis man vil bevare sin optimisme, må man derfor sætte sin lid til andre strategier - og holde igen med forargelsen over Lomborg, skriver dr. phil Jesper Hoffmeyer
  6. Den filosoferende biolog Jesper Hoffmeyer forsøger i en tankevækkende analyse at trække tæppet væk under fornuftens mørke modstandere ved at anerkende, at de ikke tager helt fejl i alt ...