Person

Jørgen Dragsdahl

Nekrolog

’Spejderen’ fra tamilsagen er død

Udspørgeren fra Tamil-sagen, advokat Henrik Holm-Nielsen, døde søndag morgen, 80 år. Han huskes som en af sin generations højest respekterede advokater

Menneskeretsdomstolen har afvist professor Bent Jensens koldkrigssag

Det lykkedes ikke for professor emeritus i koldkrigshistorie Bent Jensen at få Den Europæiske Menneskeretsdomstol til at realitetsbehandle en klage over Højesteretsdommen fra juni 2015, hvor han blev dømt for ærekrænkende beskyldninger mod journalist Jørgen Dragsdahl

Advokat: Bent Jensens beskyldninger mod Dragsdahl var en dansk forsmag på ’fake news’

Advokat René Offersen, der efter at have vundet koldkrigssagen i Højesteret for Jørgen Dragsdahl nu har skrevet en bog om opgøret, anser professor Bent Jensens beskyldninger mod den tidligere Information-journalist for at være KGB-agent som tidligt dansk eksempel på ’fake news’

Alt fik politisk betydning under Den Kolde Krig

Krigen, der aldrig brød ud, bliver ved med at trække fronter op blandt historikere, politikere og journalister

Fordømt!

I årevis har koldkrigsprofessor Bent Jensen beskyldt journalist Jørgen Dragsdahl for bl.a. desinformation til fordel for Sovjetunionen. Nu har støttekredsen bag professoren udgivet en bog, som selv har karakter af desinformation

Muligt regelbrud baner vej for indsamling til Bent Jensen

Det er ikke PET, der har tilladt Bent Jensen-foreningen at offentliggøre fotokopier af 14 sider fra otte fortrolige PET-dokumenter, der kun har været fremlagt på lukkede retsmøder. Hvem er det så?

Misinformation

Jyllands-Posten skrev torsdag på lederplads, at »Bent Jensen aldrig selv har kaldt Jørgen Dragsdahl for agent, men udelukkende citeret dokumenter fra KGB og PET«. Det er ganske enkelt ikke korrekt.

Advokat: Avis sludrer om dom

Efter Højesterets opsigtsvækkende afgørelse i koldkrigsopgøret mellem Bent Jensen og Jørgen Dragsdahl har Berlingskes lederskribent tilsyneladende fået dommen galt i halsen

Dommen over Bent Jensen

Højesteretsdommen kan siges at udtrykke almen snusfornuft: Hver dag taler eller skriver mennesker grimt om andre. Det kan der ofte være anledning til. Men foregår grove mishagsytringer i det offentlige rum, må det forlanges, at der er et forsvarligt grundlag for dem.

Dragsdahl vandt den (foreløbig) sidste runde

Højesteret har nu sat dansk punktum i den årelange strid mellem professor Bent Jensen og den tidligere Informations-journalist Jørgen Dragsdahl. I går vandt Dragsdahl med 5-2 af dommerstemmerne

Sider

Mest læste

  1. Det lykkedes ikke for professor emeritus i koldkrigshistorie Bent Jensen at få Den Europæiske Menneskeretsdomstol til at realitetsbehandle en klage over Højesteretsdommen fra juni 2015, hvor han blev dømt for ærekrænkende beskyldninger mod journalist Jørgen Dragsdahl
  2. Advokat René Offersen, der efter at have vundet koldkrigssagen i Højesteret for Jørgen Dragsdahl nu har skrevet en bog om opgøret, anser professor Bent Jensens beskyldninger mod den tidligere Information-journalist for at være KGB-agent som tidligt dansk eksempel på ’fake news’
  3. Krigen, der aldrig brød ud, bliver ved med at trække fronter op blandt historikere, politikere og journalister
  4. Udspørgeren fra Tamil-sagen, advokat Henrik Holm-Nielsen, døde søndag morgen, 80 år. Han huskes som en af sin generations højest respekterede advokater
  5. En historie om den høje pris for modig vedholdenhed
  6. I gårsdagens udgave af Berlingske Tidende blotlagdes en lang og bitter personlig strid mellem historieprofessor Bent Jensen og journalist Jørgen Dragsdahl. Siden 1970'erne har Jørgen Dragsdahl været en produktiv, omstridt og indflydelsesrig journalist med speciale i sikkerhedspolitik...
  7. Sagen om historieprofessor Bent Jensens artikler i Jyllands-Posten med klassificerede og fortrolige oplysninger hentet i PET-arkiverne illustrerer, hvordan statsminister Anders Fogh Rasmussen mestrer den bekvemme læresætning om, at det bedste forsvar er et angreb. Når tidligere aktivister fra det, man for 25-30 år siden med en vis selvfølelse benævnte den udenomsparlamentariske venstrefløj, i dag søger adgang til PET-arkiverne for at se, om efterretningstjenesten dengang overvågede og registrerede deres gøren og laden, så er svaret en standardskrivelse, hvor PET med mange omsvøb afviser at svare hverken ja eller nej. Ganske vist har Folketinget for ti år siden nedsat et særligt udvalg, der netop blev pålagt hastigt at foreslå en større åbenhed omkring forældede arkivoplysninger til gavn for borgernes retssikkerhed. Men dette udvalg blev så overhalet inden om af en PET-Kommission, som selvsamme Folketing nedsatte i 1999 for at kulegrave tjenestens registrering af de politiske partier. Allertidligst i 2008 afgiver kommissionen beretning, og først derefter kan det særlige udvalg så løse deres opgave.
  8. For første gang i injuriesagen mellem professor Bent Jensen og tidligere Information-journalist Jørgen Dragsdahl blev chefen for PET 1975-84, Ole Stig Andersen, afhørt i dag. Og han var ikke i tvivl om, hvilken rolle Dragsdahl havde spillet