Person

Jørgen Dragsdahl

S rykker for PET-svar

Det sker efter, at PET har brugt tre måneder på at vurdere, om Bent Jensen har forbrudt sig mod straffelovens og forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt i forbindelse med sin anklage om, at journalisten Jørgen Dragsdahl var agent for KGB...

Bent Jensen: PET-afgørelse ude af trit med tiden

'Jeg brænder ikke for at hænge gamle kommunister ud', bedyrer den omstridte leder af koldkrigcenter

'Det ville han tage med oprejst pande'

PET gjorde sig ihærdige anstrengelser for at bremse professor Bent Jensen forud for hans opsigtsvækkende artikler i Jyllands-Posten i januar, hvor journalist Jørgen Dragsdahl blev udskreget som KGB-agent nr. 1 i Danmark i 1980'erne. Et delvist offentliggjort PET-notat kaster nu lys over nogle hektiske døgn, hvor en bekymret efterretningstjeneste lagde arm med en selvsikker historieprofessor, som statsministeren havde givet vidtgående adgang til arkiverne

Foghs nysprog

Sagen om historieprofessor Bent Jensens artikler i Jyllands-Posten med klassificerede og fortrolige oplysninger hentet i PET-arkiverne illustrerer, hvordan statsminister Anders Fogh Rasmussen mestrer den bekvemme læresætning om, at det bedste forsvar er et angreb. Når tidligere aktivister fra det, man for 25-30 år siden med en vis selvfølelse benævnte den udenomsparlamentariske venstrefløj, i dag søger adgang til PET-arkiverne for at se, om efterretningstjenesten dengang overvågede og registrerede deres gøren og laden, så er svaret en standardskrivelse, hvor PET med mange omsvøb afviser at svare hverken ja eller nej. Ganske vist har Folketinget for ti år siden nedsat et særligt udvalg, der netop blev pålagt hastigt at foreslå en større åbenhed omkring forældede arkivoplysninger til gavn for borgernes retssikkerhed. Men dette udvalg blev så overhalet inden om af en PET-Kommission, som selvsamme Folketing nedsatte i 1999 for at kulegrave tjenestens registrering af de politiske partier. Allertidligst i 2008 afgiver kommissionen beretning, og først derefter kan det særlige udvalg så løse deres opgave.

DIIS-forsker: Behov for bedre adgang til PET-arkiv

Find en ordning, så vi får god historisk forskning og god egen-adgang, men undgår Big Brother-historie og passer godt på retssikkerheden, lyder opfordringen fra seniorforsker Svend Aage Christensen

DIIS-forsker: Behov for bedre adgang til PET-arkiv

Find en ordning, så vi får god historisk forskning og god egen-adgang til PET-arkiverne, men undgår Big Brother-historie og passer godt på retssikkerheden, lyder opfordringen fra seniorforsker Svend Aage Christensen

PET: Arkiver må ikke bruges i retssag

Når professor og leder af Center for Koldkrigsforskning Bent Jensen snart skal i retten, skal han ikke regne med at kunne bruge viden hentet i PET's arkiver til sit forsvar. Det skriver tjenesten i en udtalelse, som justitsminister Lene Espersen nu har sendt til Folketingets Retsudvalg...

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Læserbreve

Læserbreve bragt i dagens Information

Læserbreve

Læserbreve bragt i dagens Information

Sider

Mest læste

  1. Krigen, der aldrig brød ud, bliver ved med at trække fronter op blandt historikere, politikere og journalister
  2. Udspørgeren fra Tamil-sagen, advokat Henrik Holm-Nielsen, døde søndag morgen, 80 år. Han huskes som en af sin generations højest respekterede advokater
  3. Informations læsere og den danske offentlighed har endnu engang været genstand for Dragsdahls desinformation
  4. Det er et spørgsmål om liv og død at forstå sin fjendes tankegang. Men i et klima, hvor den, der forstår modpartens tankegang, automatisk mistænkes for at dele den, har formidlingen af forståelsen trange kår. Budbringerens loyalitet betvivles. Landsretsdommen i Jensen-Dragsdahl-sagen har reelt blåstemplet et sådant karaktermord på Dragsdahl
  5. Det lykkedes ikke for professor emeritus i koldkrigshistorie Bent Jensen at få Den Europæiske Menneskeretsdomstol til at realitetsbehandle en klage over Højesteretsdommen fra juni 2015, hvor han blev dømt for ærekrænkende beskyldninger mod journalist Jørgen Dragsdahl
  6. Blandt danske forskere er al debat om fænomenet imperialisme koncentre-ret om en sikkerheds-politisk synsvinkel, mens traditionen for at forklare imperialismen ud fra økonomiske dynamikker og 'nødvendigheder' næsten er væk
  7. Selv om det er ærefornærmende for journalist Jørgen Dragsdahl, når professor Bent Jensen har beskrevet ham som KGB-agent, er det ikke en overtrædelse af injurielovgivningen. Der må gælde ’ganske vide rammer’ for ytringsfriheden, sagde tre landsdommere i går enstemmigt i en opsigtsvækkende dom, der frikender Bent Jensen
  8. Advokat René Offersen, der efter at have vundet koldkrigssagen i Højesteret for Jørgen Dragsdahl nu har skrevet en bog om opgøret, anser professor Bent Jensens beskyldninger mod den tidligere Information-journalist for at være KGB-agent som tidligt dansk eksempel på ’fake news’