Person

Jørgen Dragsdahl

Danmark er ikke et halehæng

At råbe op lige nu er blot en ren gave til våbenindustrien og de mest reak-tionære kræfter i valgkampen i USA Raketskjold Hvorfor kan vi ikke bare fordømme USA, når de nu overvejer at opsætte et nyt nationalt missilskjold? Skal Danmark nu igen bare være et halehæng til USA? Nej – Tværtimod...

Jeg har læst Marx

Et moralsk forfald greb mig. Jeg begyndte at abonnere på Vindrosen, Politisk Revy og Black Panther Partys avis. Og i må ikke sige det til nogen, men Ulrich Høy lånte altså disse smudsblade (FØRSTE UDGAVE) Bekendelse Nej, jeg kan ikke mere...

Læren fra Kosovo

EU skal være omdrejningspunktet i den nye europæiske sikkerhedspolitik, lyder det i et debatoplæg fra Nyt Europa om erfaringerne fra Kosovo, som udkommer i næste uge Økonomi & Politik De vestlige lande var hverken politisk eller militært forberedt, da præsident Milosevic besvarede NATO's luftbårne magtdemonstration med drab eller fordrivelse af Kosovos albanere...

Gale, glammende og røde hunde

Er det fint at kalde en demokratisk valgt statsmand for en hund? Det var helt anderledes udtryk, der blev brugt om lederne i de totalitære socialistiske stater. Hvad skulle vi egentlig have gjort uden Brezjnev, spurgte Lasse Budtz...

Ankers rituelle slagtere

Tyve år efter opgøret om de europæiske atomraketter lægges Anker Jørgensen stadig for had med falske vandrehistorier og systematiske løgne formidlet af blandt andre Venstres håb Anders Fogh Rasmussen Lørdagskronikken Statsministeren havde en vigtig besked til sin udenrigsminister...

FOLK

Pia Gjellerup *Erhvervsministeren (det er Pia Gjellerup) er i dag i samråd med Folketingets erhvervsudvalg om overvågning af trafikken i Drogden Rende. Overvågerne mener, det er uforsvarligt at nedlægge deres arbejde...

Læserdebat

Trafik-logik 1. OKT. - Kollektiv trafik skal finansieres kollektivt. Privatbilisme skal finansieres privat (afskaf kørselsfradraget). Kort sagt skæg for sig og snot for sig. Det må selv financieringsminister Mogens Lykketoft have for-ståelse for...

Sider

Mest læste

  1. Det er et spørgsmål om liv og død at forstå sin fjendes tankegang. Men i et klima, hvor den, der forstår modpartens tankegang, automatisk mistænkes for at dele den, har formidlingen af forståelsen trange kår. Budbringerens loyalitet betvivles. Landsretsdommen i Jensen-Dragsdahl-sagen har reelt blåstemplet et sådant karaktermord på Dragsdahl
  2. Blandt danske forskere er al debat om fænomenet imperialisme koncentre-ret om en sikkerheds-politisk synsvinkel, mens traditionen for at forklare imperialismen ud fra økonomiske dynamikker og 'nødvendigheder' næsten er væk
  3. Det lykkedes ikke for professor emeritus i koldkrigshistorie Bent Jensen at få Den Europæiske Menneskeretsdomstol til at realitetsbehandle en klage over Højesteretsdommen fra juni 2015, hvor han blev dømt for ærekrænkende beskyldninger mod journalist Jørgen Dragsdahl
  4. Advokat René Offersen, der efter at have vundet koldkrigssagen i Højesteret for Jørgen Dragsdahl nu har skrevet en bog om opgøret, anser professor Bent Jensens beskyldninger mod den tidligere Information-journalist for at være KGB-agent som tidligt dansk eksempel på ’fake news’
  5. Udspørgeren fra Tamil-sagen, advokat Henrik Holm-Nielsen, døde søndag morgen, 80 år. Han huskes som en af sin generations højest respekterede advokater
  6. Journalist Jørgen Dragsdahl vil have Højesteret til at vurdere, om historieprofessor Bent Jensen var i god tro, da han i 2007 skrev, at PET anså Dragsdahl for KGB-agent. Formuleringer fra PET kunne tyde på, at efterretningstjenesten var i tvivl om Dragsdahls rolle
  7. Krigen, der aldrig brød ud, bliver ved med at trække fronter op blandt historikere, politikere og journalister
  8. Dagens vidner i injuriesagen mellem professor Bent Jensen og den tidligere Information-journalist Jørgen Dragsdahl afgav forklaringer, som var klart til sidstnævntes fordel